Rektorn mötte demonstranterna i Lundagård

- in Nyheter

Lunds universitets rektor Erik Renström besökte under torsdag förmiddag tältaktionen i Lundagård för att föra ett samtal med två representanter från demonstrationen. Mötet blev dock kortvarigt – då de två parterna inte kom överens om var samtalet skulle fortsätta. 

Allt fler demonstranter har anslutit sig till platsen i takt med att samtalet med rektor Erik Renström närmar sig. Mötet ska starta kvart över elva och stämningen på platsen är lugn. Flertal bär palestinasjalar, eller keffiyeh, och några av demonstranterna bär på egengjorda plakat. Demonstranterna är ute efter ett fredligt samtal med rektorn, förklarar de.

– Vi är en fredlig protest, vi kommer vara tillmötesgående och vi kommer inte att bua, säger en av representanterna till sina meddemonstranter.

När klockan närmar sig den utstakade tiden för samtalet ringer två representanter från demonstrationen rektorns kontor. Representanterna förklarar i ett telefonsamtal till rektorns sekreterare, Eva Porenius, att de under gårdagen hade både pratat med och mejlat rektorn, som då hade varit villig att komma ner till lägret. Rektorns sekreterare svarar att det var bestämt att samtalet skulle ske inne i Kungshuset.

– Representanterna är färdiga och redo för att ha ett samtal, vi har fika och vill jättegärna träffa Erik, säger en av representanterna i telefonen till rektorns sekreterare.

En representant och demonstrant från gruppen ringer upp kontoret ännu en gång efter att rektorn inte kommit ner till platsen tio minuter senare.

– Hur ska vi som ett kollektiv försäkra en demokratisk process om Erik enväldigt bestämmer hur det här ska gå till? frågar en av representanterna Eva Porenius.

– Vi har lugna och ordnade förhållanden här nere, säger demonstranten i telefonen.

Två talespersoner pratar med universitetsledningens kontaktperson. Foto: Johanna Nilsson

I väntan på att rektorns kontor ska återkomma med information samlar de två representanterna gruppen i lägret för att föreslå att de ska hålla den presentation som ingick i den diskussion som skulle föras med rektorn.

– Så får hoppas vi att Erik hör vårt meddelande på andra sätt, säger en av representanterna till gruppen av människor som har samlats i en cirkel på gräset runt om talarna.

Under presentationen berättar representanterna om hur alla Gazas tolv universitet och högre akademiska institutioner samt Palestinas generella infrastruktur har förstörts av israeliska militära styrkor. En av representanterna säger att av de 35 000 palestinier som har omkommit i Gaza under de sju senaste månaderna har 5 500 varit studenter, som de själva är, och över 15 000 har varit barn.

– Det här är utrotning av ett helt samhälle. Det här är ett folkmord, säger en av representanterna till gruppen.

Kraven som demonstranterna ställer är att universitetet ska göra ett officiellt solidaritetsuttalande i stöd för det palestinska folket, att universitet ska avsluta samarbete med israeliska institutioner och företag samt att de åtar sig att återuppbygga den palestinska akademin, berättar representanterna.

En av banderollerna som hölls upp inför mötet med rektorn.
Foto: Elmer Rikner

De säger även att de redan den 22 oktober förra året hade försökt få kontakt med universitetet för att bemöta kraven, men att de mötts av återkommande avslag.

– Vi vill fråga hur han kommer att möta dessa krav, för vi kommer att stanna här, avslutar representanten.

Demonstranterna runt om i gräset applåderar.

En timme efter den utsatta samtalstiden kommer Erik Renström ner till tältauktionen. Rektorn förklarar för demonstranterna att de vill ha mötet inne i Kungshuset.

– Det är så vi brukar ha möten, menar Erik Renström.

En av representanterna frågar Erik Renström varför institutionen, som annars talar mycket om innovation och förändring, inte är öppna för att bemöta studenterna i ett annat format. Rektorn svarar att det inte var så de hade kommit överens om att mötet skulle ske. Representanterna menar att de hade varit tydliga med att samtalet skulle ske öppet.

I samband med att han lämnar platsen berättar han vad han tycker om studentengagemanget utanför Kungshuset.

– Det är underbart att se att studenter är engagerade och tycker någonting och vill någonting. Vi har yttrandefrihet och åsiktsfrihet i landet, så det är ingenting jag ska ha några synpunkter på, säger Erik Renström till Lundagård.

Efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina vidtog Lunds universitet flera olika åtgärder. Bland annat upphörde utbytesavtal med ryska studenter på flera svenska universitet. Alla universitetets samarbeten med ryska och belarusiska institutioner avslutades även i samband med ett direktiv den 2 mars 2022 från före detta utbildningsminister Anna Ekström (S).

På frågan om varför liknande åtgärder inte har tagits för Palestina som det gjordes för Ukraina menar Erik Renström att det faktiskt görs samma ställningstagande i denna situation.

–Vi agerar efter samma principer när det gäller Ryssland, Ukraina och Israel, Palestina. Det är två väldigt olika situationer, kan man säga, säger Erik Renström.

Han menar att det framför allt skiljer sig då universitetet fick tydliga ekonomiska sanktioner, där regeringen var avsatt att avbryta samarbeten med ryska statliga institutioner.

– Det är viktigt att vi fortsätter ha den individuella kontakten. Så vi försöker på alla sätt vi kan.

På vilka sätt då, mer specifikt?

–I den här situationen finns många olika dimensioner. Man ska se till mänskliga rättigheter, säkerhetsläget. Och det gäller ju också sådant som varit tidigare som man behövt tänka på i samarbeten, till exempel på Västbanken, menar Erik Renström.

Han menar att det är universitetets instinkt att ha så många och goda kontakter som de kan.

– Vi behöver det och vi behöver vara på plats för att förstå. Och när jag säger vi så menar jag akademin i stort. Ska vi veta vad som händer i Mellanöstern så måste vi ha kontakter och delvis vara på plats, menar Erik Renström.

Erik Renström poängterar att den nuvarande regeringen inte gett några politiska direktiv för att ta ställning i frågan.

– Vi har inte fått några direktiv. Vad vi gör nu är precis den grundläggande akademiska hållningen som alla universitet i världen gör, alla fria universitet, som säger att vi inte tar ställning i politiska konflikter.

Det finns inga möjligheter att bemöta de krav som studenterna har ställt på universitetsledningen menar Erik Renström.

– De har inte skickats till mig via officiella kanaler så att jag vet inte annat än det som tidigare har skickats. Och på de krav som har ställts där, nej, då skulle jag bryta mot det grundläggande i akademin. Så det kommer inte hända, säger han.

När vi återgår till demonstranterna i Lundagård berättar en representant och en pressansvarig för tältaktionen att rektorn håller fast vid att inte möta representanterna för ett samtal framför resterande demonstranter. Universitetsledningen ska skicka ett mejl där de föreslår en ny mötestid inne i Kungshuset.

Läs mer om dagen här.