Fem vidare i prorektorsvalet

- in Nyheter

Nio har blivit fem. Efter den första intervjuomgången återstår nu en handfull kandidater i kampen om att knipa posten som prorektor – samtliga är kvinnliga professorer och lektorer verksamma vid Lunds universitet. 

De kandidater som nu går vidare till djupintervju och tester med en extern rekryteringskonsult samt en andra intervju med rekryteringsgruppen är:

  • Agnes Andersson Djurfeldt, professor och prefekt på Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi
  • Kristina Eneroth, lektor och prodekan på Ekonomihögskolan
  • Lena Eskilsson, lektor och prodekan på Samhällsvetenskapliga fakulteten
  • Karin Hall, professor och prodekan på Naturvetenskapliga fakulteten
  • Lena Neij, professor på Internationella miljöinstitutet

Vem som efterträder Sylvia Schwaag Serger som ytterst ansvarig för utbildningsfrågor på grund- och avancerad nivå kommer att tillkännages vid universitetsstyrelsens sammanträde den 15 december. 

Prorektorn kommer, med största sannolikhet, att ingå i en duo tillsammans med den redan tidigare förordade rektorskandidaten Erik Renström.

Lundagård har skrivit om prorektorsvalet tidigare. Läs mer här.