Nio vidare i prorektorsvalet

- in Nyheter

Av ett drygt trettiotal nomineringar har rekryteringsgruppen i dag tillkännagivit vilka nio kandidater som går vidare i processen som prorektor för Lunds universitet. Personen väntas bli parhäst med den nyligen förordnade rektorn Erik Renström.

Efter en första gallring har nu rekryteringsgruppen valt vilka kandidater som bjuds in till en första intervju. De nominerade är:

  • Agnes Andersson Djurfeldt, professor Lunds universitet
  • Kristina Eneroth, lektor Lunds universitet
  • Lena Eskilsson, lektor Lunds universitet
  • Karin Hall, professor Lunds universitet
  • Anna Lyrevik, lektor Lunds universitet
  • Martin Malmsten, professor Köpenhamns universitet
  • Annika Mårtensson, professor Lunds universitet
  • Lena Neij, professor Lunds universitet
  • Maria Persson, lektor Lunds universitet

Till skillnad från rektorsuppdraget behöver prorektorn inte vara en professor eller rekryteras intern från Lunds universitet. Bland de nio kandidaterna finns därför ett flertal lektorer samt en kandidat från Köpenhamns universitet. 

I den rekryteringsprocess som utmynnade i Erik Renströms rektorsnominering var även två kvinnliga kandidater med i slutspurten. De som hoppades att Lunds universitet skulle få sin andra kvinnliga rektor på 350 blev däremot besvikna. Nu menar flera, däribland Lunds universitets studentkårer (Lus), att det är jätteviktigt att den som nu ersätter Sylvia Schwaag Serger som prorektor blir en kvinna. 

Av statistiken att döma finns det goda chanser. Av de nio som går vidare i processen är åtta kvinnor. 

Näst på tur för de kandidater som går vidare efter första intervjuomgången står en träff med en extern rekryteringskonsult. Därefter väntar ytterligare intervjuer med rekryteringsgruppen. 

I november presenterar sedan rekryteringsgruppen en eller flera kandidater för universitetsstyrelsen, som röstar om vilken av kandidaterna de förordar. Den nya prorektorn utses på universitetsstyrelsens sammanträde den 15 december. Till skillnad från rektorskandidaten behöver inte prorektorn invänta ett formellt beslut från regeringen. 

Rektorn och prorektorn tillträder tillsammans den 1 januari 2021.