Nästa karnevalskommitté på G

- in Lundakarnevalen 2022, Nyheter

Lundakarnevalens valberedning är i full gång att intervjua kandidater till karnevalskommittén, vilka kommer vara ytterst ansvariga för att rodda nästa karneval år 2022. Tio poster står på spel, däribland nöjeschef, festmästare, tåg- och tältchef samt den eftertraktade generalsposten. Lundagård har talat med valberedningens ordförande, Maria Gunnarsson. 

Hur går det? 

 – Det går bra. Vi har fått in många ansökningar, det är kul att det finns ett stort intresse. 

 Hur går valberedningens arbete till? 

 – Just nu är vi igång och intervjuar kandidater. Det rullar på som det ska, just nu genomför vi ca 40 intervjuer. 

 – Vi började utlysa posterna i början av hösten, och samtidigt började vi formulera kravprofiler. Ansökningsperioden var öppen under oktober, och efter det valde vi ut intressanta kandidater. Nu under november håller vi på att intervjua kandidater och därefter kommer valberedningen att överlägga under december. Sedan kommer vårt förslag att komma ut den 10 januari, och själva valet sker 25 januari. 

 – Valberedningen nominerar tio kandidater, men valet görs av karnevalsorganet, som består utav en representant från respektive studentkår. 

 Kan du säga något om kravprofilen?

– Jag kan inte gå in på detaljer eftersom vi fortfarande håller på att intervjua kandidater. Men man kan se det som att arbetet i karnevalskommittén innebär både individuella och gemensamma arbetsuppgifter, vilket ställer krav på vissa kvaliteter. 

Hur många har sökt? Fler eller färre än tidigare år?

 – Det är fler än förra gången, men vi vill inte gå ut med hur många det var totalt. Vi vill inte att det ska bli en tävling eller att man ska få reda på exakt hur många konkurrenter man har. Men det har varit ett högt söktryck.

Vilken post är populärast?

 – Bra fråga, det har var en bra spridning. Många har varit intresserade av nöjeschef, men det har varit hyfsat jämt. 

Är det någon post som är svårare att tillsätta?

 – Nej det skulle jag inte säga. Det finns kandidater till alla poster, det ska gå fint. 

 Generalsposten utlyses inte. Hur funkar det? 

 – Karnevalsgeneralen väljs internt utav de tio kommittéledamöterna. Exakt hur de lägger upp den processen för att ta fram sitt förslag är upp till dem själva. Därefter väljer karnevalsorganet en general efter ett förslag från kommittén. Sedan öppnas det upp för ett fyllnadsval för generalens tidigare post, som vi i valberedningen bereder. Då kan man ansöka igen. 

 Hur har valberedningens arbete skiljt sig under ett corona-år? 

 – Vi har förlitat oss på att nå ut digitalt, samt varit öppna med möjligheten att genomföra digitala intervjuer. Men än så länge har det inte skiljt sig jättemycket. 

 Vad har du för förhoppningar på nästa karneval? 

 – Jag hoppas att det blir något som hela Lund kan tycka är roligt, och att så många studenter som möjligt tycker att det är något som de vill engagera sig i. Samt att det blir ett minne för livet för samtliga involverade. 

 – Det kommer finnas jättemånga möjligheter framöver att involvera sig i karnevalen. Så håll ögonen öppna nästa år, karnevalen är superkul! Vill man vara aktiv i karnevalen så finns det en plats för en.