Ny app ska visa lediga studieplatser

- in Corona, Nyheter

Minskad trängsel, ökad resurseffektivitet och en tryggare studiemiljö. Detta hoppas universitet uppnå med en ny app som gör det lättare för dig som student att hitta lediga studieplatser på campus.

När universitetet minskar antalet studieplatser på campus för att möjliggöra säkra avstånd, ökar trycket på de kvarvarande platserna. För att underlätta för studenter att hitta lediga platser undersöker universitet nu möjligheten att utveckla en app, som ska visa var på campus det finns lediga studieplatser, samt ge navigationshjälp att hitta dit.

Informationen om platsanvändningen hämtas från sensorer som kan placeras ut vid studieplatserna, en teknik som redan används i många kontorslandskap för att effektivisera kontorsanvändningen. Genom denna app hoppas projektets initiativtagare Sven Lidin, dekan vid Naturvetenskapliga fakulteteten, på att minska trängsel och därmed skapa en tryggare studiemiljö.
– Ordningsvakter i gula västar är säkert en bra lösning på sina ställen, men det är väldigt otillfredsställande att ha en sådan lösning utan att tala om vart man ska kunna gå vidare, säger Sven Lidin.

Att synliggöra lediga studieplatser kan leda till att fler studenter rör sig på campus, tvärtemot rådande rekommendationer. Men enligt Sven Lidin vore detta alternativ tryggare än dagens mindre kontrollerade studiemiljö.
– Alternativet till dessa Covid-säkrade platser är att studenter sitter i korridorskök och andra lokaler som inte är anpassade. Jag tror att appen är det bättre alternativet eftersom studieplatser måste ha en minsta standard för att få vara studieplatser.

En satsning för att utveckla denna app är troligen en stor kostnad för universitet, men Sven Lidin tror att satsningen på lång sikt skulle vara en bra affär. Genom att sprida information om var platserna finns och hur de nyttjas, kan universitet göra mer kostnadseffektiva satsningar på studiemiljön.
– Det är en årlig kostnad vi har för läsplatser. Om vi inte använder våra lokalresurser på bästa sätt, så betyder det att pengar som ska gå till utbildning går till tomma lokaler, och det är absolut inte meningen.

För att appen ska bli verklighet krävs det att får ett formellt uppdrag, något som Anna Lilljebjörn, avdelningschef vid Lokalsamordningen, hoppas få snart.
– Vi är jättepositiva till förslaget, och vi har sett att det finns ett behov av detta redan tidigare. Vi startar gärna detta projekt om vi får resurser till det.

Även om ett projekt startas upp kommer det dröja innan appen är klar.
– Om vi får uppdraget och startar projektet, måste en sådan app sannolikt handlas upp offentligt och det kan ta tid, säger Anna Lilljebjörn.

I väntan på denna mer precisa platsbevakning, hoppas Sven Lidin se en parallell utveckling av ett enklare rapporteringssystem, där studenter själva kan rapportera hur tillgängligheten för studieplatser på campus ser ut. Han menar att det finns ett behov för appen, även efter pandemin.
– Det här kanske är något man gör i nya lokaler, och implementerar bit för bit, men jag tror att detta är något vi övertid vill se. Behovet av att bevaka studieplatser har funnits länge och kommer sannolikt kvarstå efter pandemin.