Forum Medicum under konstruktion

- in Nyheter

Bygget av Medicinska fakultetens nya komplex, Forum Medicum, är igång. De nya lokalerna på Sölvegatan är tänkta att samla alla medicinska och hälsovetenskapliga utbildningar under ett och samma tak.

På Nobeldagen den 10 december, sex år efter att idén kläcktes, togs officiellt det första spadtaget för vad som ska komma att bli Medicinska fakultetens nya hem, Forum Medicum. Den nya byggnaden planeras stå klar år 2023 och är en gemensam satsning mellan Lunds universitet (LU) och Akademiska Hus. Lokalen byggs på Sölvegatan och delar av Biomedicinskt centrum (BMC) kommer tas i anspråk, samtidigt som cirka 16 000 kvadratmeter fördelade på fem våningar tillkommer genom nybyggnationen.

Forum Medicum är tänkt att samlokalisera BMC och Health Science Centre (HSC), som i dag ligger utspridda i staden. I Forum Medicum ska Medicinska fakultetens medicinska och hälsovetenskapliga utbildningar och forskning samlas, vilket är tänkt att öka möjligheterna för studenterna från olika program att mötas.

Enligt Erik Renström, dekan för Medicinska fakulteten, byggs Forum Medicum för att tillgodose ett behov av modernare lokaler, till stor del på grund av att HSC:s nuvarande lokaler är i dåligt skick.

– Kostnaden att renovera de gamla lokalerna, som ligger på Baravägen över en kilometer från BMC, skulle ligga mycket nära nybyggnadskostnad. I stället för att renovera gör vi hellre investeringen i Forum Medicum på plats vid BMC.

Komplexet kommer att inhysa kontor, lärosalar, grupprum, serveringar och studieplatser och fyller enligt Erik Renström flera syften.

– Vi samlar dels våra egna studenter från Medicinska fakultetens olika utbildningar, och dels ser vi att Forum Medicums geografiska plats öppnar upp för samverkan med andra fakulteter. Till exempel har hälsovetenskaperna många beröringspunkter med kollegor på LTH.

Tanken är även att skapa ett mervärde för studenter från andra fakulteter.

– De kommer att kunna ta del av studieplatserna som ju ligger bra till i närheten av exempelvis LUX, säger Erik Renström.

”Meningen är att de kännas att det är ett hus som är öppet för alla, man ska kunna komma in och lyssna på en lunchföreläsning och se vad som händer i huset”, säger arkitekten Ingela Larsson i ett uttalande på LU:s hemsida.

Även Emily Ljungqvist, språkrör för Corpus Medicum och ordförande för Medicinska föreningen, är positivt inställd till Forum Medicum.

– Vi tycker att det känns trevligt att få alla vårdprofessioner samlade under ett tak. Vi kommer ju jobba tillsammans resten av livet, så det känns bra att man redan under utbildningen får träffa varandra på ett naturligt sätt.

Hon är även nöjd med att studenterna har fått komma till tals i hur Forum Medicum ska utformas. Ett exempel är möbleringen till grundutbildningen.

– När vi lyfte att det saknades skåp till grundutbildningen så löste det de på en gång. Det känns att de lyssnar på studenterna.