Så röstar kårerna

- in Nyheter, Valet 2022

Hur hade staten styrts om kårerna bestämde? I Lundagårds valenkät kartlades hur kårernas medlemmar röstade, och vilka partier som kan bilda regering om kårmedlemmarna var de enda röstberättigade.

Corpus Medicum

Medlemmar: 2 233

Socialdemokraterna (S):32.90% (51)
Vänsterpartiet (V): 19.35% (30)
Moderaterna (M): 10.32% (16)
Miljöpartiet (MP): 9.03% (14)
Centerpartiet (C): 9.03% (14)
Annat parti: 5.81% (9)
Liberalerna (L): 5.16% (8)
Kristdemokraterna (KD): 4.52% (7)
Sverigedemokraterna (SD): 3.87% (6)

Medlemmarna i Corpus Medicum, kåren för samtliga medicinstudenter vid Lunds universitet, gav Socialdemokraterna (S) och Vänsterpartiet (V) tillräckligt med röster – 52,25% av medlemmarna – för att de tillsammans skulle bilda en tydlig majoritetsregering. Ett annat regeringsalternativ hade varit en regering förankrad i mitten: S, Miljöpartiet (MP) och Centerpartiet (C) fick 50,96% och kan styra staten Corpus Medicum.

Högerblocket kan inte bilda en egen regering, utan skrapade ihop endast ihop 23,87% av medicinstudenternas röster.

Svarsfrekvens: 6,94% (155 svaranden)

Lunds naturvetarkår

Medlemmar: 1 454

MP: 26.56% (51)
V: 25% (48)
S: 16.15% (31)
SD: 6.77% (13)
Annat: 6.77% (13)
M: 6.25% (12)
C: 4.69% (9)
L: 3.65% (7)
KD: 3.13% (6)

Med varsin fjärdedel av rösterna har MP och V starka rötter i Lunds naturvetarkår. Tillsammans kan de bilda en majoritetsregering, om inte MP går i en blocköverskridande koalition med S, M och C.

Störst av högerpartierna blev SD med 6,77 procent, men skulle troligtvis inte få något inflytande då varken V eller MP vill samarbeta med partiet.

Svarsfrekvens: 13,2% (192 svaranden)

Juridiska föreningen

Medlemmar: 1 372

M: 21.82% (60)
V: 19.27% (53)
S: 16.36% (45)
L: 14.18% (39)
C: 9.82% (27)
MP: 6.91% (19)
KD: 3.64% (10)
SD: 3.64% (10)
Annat: 2.91% (8)

Med M och V som toppartier grenslar Juridiska föreningens medlemmar den partipolitiska skiljelinjen. Detta stärks ytterligare med att S och L hamnade trea och fyra hos juriststudenterna enligt enkätundersökningen.

För att de rödgröna ska bilda regering krävs att V, S, C och MP kommer överens, medan högerblocket trots M:s och L:s storlek inte kommer i närheten av majoritet. KD och SD når inte heller riksdagsspärren på 4%, och skulle – om juriststudenterna bestämde – trilla ur riksdagen.

Svarsfrekvens: 20,04% (275 svaranden)

Samhällsvetarkåren

Medlemmar: 4 389

V: 31.25% (210)
S: 26.49% (178)
MP: 12.80% (86)
M: 10.42% (70)
C: 5.51% (37)
L: 5.21% (35)
SD: 3% (20)
Annat: 2.83% (19)
KD: 1.93% (13)

Samhällsvetarkårens medlemmar har enligt enkätundersökningen ett rött hjärta: om V och S vill så kan de bilda regering i staten Eden. Det gamla rödgröna blocket får en jordskredsseger på 70,54 procent, där C och L precis kommer över riksdagsspärren medan SD och KD trillar under den.

Svarsfrekvens: 15,31% (672 svaranden)

Humanistiska och teologiska studentkåren

Medlemmar: 2 999

V: 39.39% (157)
S: 21.12% (83)
MP: 8.40% (33)
M: 7.12% (28)
Annat: 6.36% (25)
C: 5.85% (23)
L: 4.58% (18)
SD: 2.80% (11)
KD: 2.04% (8)

Från Lux till Biskopsgatan är kårmedlemmarna illröda. V och S samlar precis över 60 procent av Humanistiska och teologiska studentkårens medlemmar, vilket ger de röda partierna det största procentuella stödet bland Lunds kårer.

Den demokratiska staten som omger Universitetsbiblioteket saknar en stark blå opposition när KD och SD ramlar under spärren. Kvar blir L och M, som de gröna partierna MP och C hade kunnat bilda ett semistarkt motstånd tillsammans med om inte V och S släpper in dem.

Svarsfrekvens: 13,10% (393 svaranden)

Teknologkåren vid LTH

Medlemmar: 6 593

S: 17.69% (181)
M: 17.69% (181)
V: 15.35% (157)
MP: 13.20% (135)
L: 9.87% (101)
C: 9.29% (95)
SD: 6.45% (66)
Annat: 5.38% (55)
KD: 3.42% (35)

S och M är precis lika stora bland teknologkårens medlemmar – en sann jämvikt mellan de klassiskt statsbärande partierna. V och MP:s tredje- respektive fjärdeplats ger de gamla rödgröna 46,24 procent medan det nya högerblocket, borträknat det bortfallna KD, får 34,01 procent.

Om C ingår koalition med de rödgröna blir det ett vänster-mittenblock som styr det stora landet öster om Tornavägen. Om inte, är det en minoritetsregering med stark opposition som gäller.

Svarsfrekvens: 15,52% (1023 svaranden)

Studentkåren vid Konstnärliga fakulteten i Malmö

Medlemmar: 158

V: 41.94% (13)
S: 12.90% (4)
SD: 12.90% (4)
C: 9.68% (3)
MP: 6.45% (2)
M: 6.45% (2)
Annat: 6.45% (2)
KD: 3.23% (1)
L: 0% (0)

SD seglar upp som ett starkt oppositionsparti i Lunds universitets enklav i Malmö, Studentkåren vid Konstnärliga fakulteten i Malmö. Kårmedlemmarna är i huvudsak röda – V är starkare här än vid någon annan kår – och borgerligheten är i huvudsak svaga.

Det är också den enda kåren där L helt saknar stöd bland kårmedlemmarna. Ingen Johan Pehrson-effekt här inte.

Svarsfrekvens: 19,62% (31 svaranden)

Lundaekonomernas studentkår

Medlemmar: 3 417

M: 36.20% (101)
S: 17.92% (50)
L: 13.26% (36)
C: 7.89% (22)
SD: 7.53% (21)
MP: 5.73% (16)
KD: 5.38% (15)
V: 2.87% (8)
Annat: 2.51% (7)

I skarp kontrast till föregående studentkår, men även till samtliga kårer, har högerblocket ett starkt stöd bland Lundaekonomernas medlemmar. L stiger upp till att bli det tredje största partiet medan V faller ned under riksdagsspärren.

Det nya högerblocket kan bilda en stark majoritetsregering i staten där Lundaekonomerna är de enda medborgarna. Det är även vid Ekonomihögskolan som den forna Alliansen kan återuppväckas, och Reinfeldts vision av Sverige kan göra sitt återtåg.

Svarsfrekvens: 8,17% (279 svaranden)

Om undersökningen

+

Eftersom endast fem personer fyllde i att de var del av Lunds doktorandkår ansågs det inte vara tillräckligt stort antal för att deras röster skulle vara kännetecknande för hela kåren. Därför är de inte med i statistiken. Kårmedlemmarnas svarsfrekvens varierar från kår till kår: hos Corpus Medicum var svarsfrekvensen 6,94 procent medan Juridiska föreningen hade en svarsfrekvens på 20,04 procent. Detta påverkar i viss mån hur väl svaren representerar kårerna som helhet.

Antal deltagare i valenkäten: 3 524

Antal deltagare från nationerna och hur många procent av det totala antalet röster de representerar:
Lundaekonomerna: 279 (7.92%)
Humanistiska och Teologiska Studentkåren: 393 (11.15%)
Juridiska Föreningen: 275 (7.80%)
Studentkåren vid Konstnärliga fakulteten i Malmö: 31 (0.88%)
Teknologkåren vid LTH: 1023 (29.03%)
Corpus Medicum: 155 (4.40%)
Lunds naturvetarkår: 192 (5.45%)
Samhällsvetarkåren: 672 (19.07%)

Vet ej/ej medlem: 495 (14.05%) – dessa har räknats bort från statistiken i artikeln
Fyra röster gick bort på grund av tekniska problem (0.11%)