Styrelsen bör ta bort rektors falska avsked

- in Debatt

Texten har uppdaterats. 

Detta är en debattartikel. Åsikterna tillhör artikelförfattaren.

Avskedandet av den forskare vid Biomedicinskt centrum som i november 2018 fälldes för oredlighet i forskning var ogiltigt och olagligt, och styrelsen bör återanställa forskaren, menar Arne Grip. 

Anställda vid Lunds universitet inledde under november 2018 en ståndrätt mot en forskare. De tyckte sig se spår av fusk. Dåvarande rektor Torbjörn von Schantz stödde gruppen och pekade ut forskaren som klandervärd och fuskare. På LUs brevpapper försökte rektor sedan pressa ner ett fusk i arbetsrättens glas-sko.

Gruppen anställda som talade om fusk, hade ingen legal status. Rektor har inga tvångsmedel. Fusk är inte ett brott. Det finns inget samband mellan oredlighet och anställningsavtalet. För att undvika missbruk med intern ståndrätt och inkvisitoriska rättegångar har staten inrättat en särskild myndighet.

Professor Birgitta Nyström var LU-gruppens sakkunniga i arbetsrätt. Hon har med sina aggressiva råd skadat den avskedade forskaren och LU. Hon skulle ha informerat om behörighet, grunder och fatalietider.

Utanför lagen
Med sitt avskedsbrev 6 februari 2019 tappade rektor kontakten med lagen. Beslut om uppsägning får inte grundas på omständighet äldre än 60 dagar. Eventuellt fusk preskriberades den 15 jan 2019.

Avsked är arbetsrättens skarpaste vapen med ökad risk för psykisk ohälsa och suicid. Laga grund för avsked är brott i tjänsten.

Statens talan i mål förs av Arbetsgivarverket
Verkets jurister bröt mot gränsen 60 dagar och inträtt rättegångshinder. Statens universitetslärare och forskare (Sulf) stämde och medverkade i skenförhandling och dom i Arbetsdomstolen (AD). Efter bäst före-datum 15 januari 2019 är alla grunder borta. Dörren till AD stängdes. Statens talerätt försvann. AD-domen är ett bevis på rättegångsmissbruk. Domen är en nullitet.

Avskedet var ett skrämskott. Rektor är bara anställd och förfogar inte över statens våldskapital. Rektor skriver 4 maj 2020 att han kväljer AD-dom på LAS 39 §. Det får han inte. Rätt att döma andra anställda till förlust av anställning, har rektor aldrig haft och ska inte ha.

Arbetsgivarverket har ansvaret för skenprocess i AD. Deras jurister som agerat i AD ska prövas för osann partsutsaga, mened, och rättegångsmissbruk med uppsåt att skada den avskedade forskaren och hindra hennes forskning.

Experiment med människor ska prövas av etiknämnd
För att stoppa dödliga experiment, i Stanley Milgrams anda, ska staten ange den instans som ska ges behörighet att företräda staten i beslut om uppsägning och avsked.

Bristen på i lag knäsatt definition av Arbetsgivare har frestat anställda att utveckla metoder för att runda kravet på uppsägningsbeslut.

Den avskedade forskarens anställningsavtal är intakt
Avskedet är ogiltigt, olagligt och ska tas bort i aktivt beslut. Styrelsen ska betala ut innehållen lön och meddela dag för återgång i arbete. Och ett rejält skadestånd.

Arne Grip, rättssociolog, LU-alumn och f.d. universitetslektor vid Linköpings universitet

About the author

Detta är en debattartikel. De åsikter som framförs i artikeln är skribentens egna. Debattartiklarna är redaktionellt oberoende från Lundagård.

Related Posts