Lundaforskarna hävdar: fuskfällning kränker deras mänskliga rättigheter

- in Nyheter

Forskarna menar att beslutet om forskningsfusk bryter mot Europarådets konvention om mänskliga rättigheter, rapporterar Sydsvenskan. Konflikten har pågått sedan 2017.

Två forskare vid Lunds universitet har fällts för oredlighet i forskning. Detta då de manipulerat bilder i fyra olika vetenskapliga artiklar. 

Sydsvenskan rapporterar att de två forskarna, den ena fortfarande aktiv vid Biomedicinskt centrum (BMC), hävdar att beslutet om oredlighet i forskning är felaktig. De hävdar också att deras mänskliga rättigheter, ratificerat i ett av Europarådets konventioner, har blivit kränkta. 

Lundaforskarna menar att de inte fått möjlighet att  yttra sig på samtliga punkter i anklagelsen, vilket bryter mot Europarådets konvention om mänskliga rättigheter. Vidare säger Stellan Gärde till Sydsvenskan, 

– Det är det mest märkliga i sammanhanget. När Npof gör sin prövning så ska man ju bereda dem som anklagas tillfälle att yttra sig. Det har man inte gjort i flera avseenden, och det står naturligtvis i strid med grundläggande rättigheter inom ramen för artikel 6 i konventionen. 

En av forskarna fälldes år 2018 för liknande anklagelser och arbetar idag inte kvar vid universitetet. Forskaren har medgett att vissa av bilderna är felaktiga, men menar att det inte ska ha någon inverkan på forskningsresultatet och att det inte ska vara grund till en dom. 

– Allt har rättats helt inom ramen för praxis för vetenskapliga artiklar och det finns inget uppsåt, säger Stellan Gärde.

Lundaforskarna har återigen överklagat beslutet till förvaltningsdomstolen, och väntar nu på besked. 

Detta här hänt

År 2017: Under sommaren misstänkte en doktorand på Biomedicinska centrum (BMC) sin handledare för att ha manipulerat sina forskningsresultat. Enligt anklagelserna ska forskaren ha manipulerat två av bilderna i sin artikel. En anmälan mot forskaren gjordes under augusti samma år. 

År 2018: Forskaren fälldes i november år 2018 för oredlighet i forskning. 

År 2019: I februari avskedades personen, ett beslut som togs av Lunds universitets personalansvarsnämnd. Lundagård rapporterade i maj om flertalet dödshot som forskaren utsattes för efter de första fuskanmälningarna. Kommande höst fick forskaren ta emot ett antal hot, vem som låg bakom hoten fastställdes aldrig. 

År 2022: Forskaren stämde sedan universitetet med hjälp av sitt fackförbund i Arbetsdomstolen, som meddelade i april att det saknades grund för avskedet och att forskaren skulle få tillbaka sin tjänst. Universitet betalade istället ett skadestånd på sammanlagt över 2,2 miljoner kronor och forskaren fick därmed inte tillbaka sin tjänst. 

År 2023: Den fällda forskaren erkänner att vissa bilder i de aktuella artiklarna är felaktiga, däremot handlar det inte om förfalskning eller allvarliga avvikelser från god forskningssed. Forskarna säger även att de felaktiga bilderna inte har någon inverkan på forskningsresultatet eftersom de har tagits upp i en formell rättelse.

Källa: Sydsvenskan och Lundagård