Samtliga KTH-utbildningar får jämställdhet på schemat

- in Nyheter

Från och med höstterminen 2021 kommer samtliga utbildningsprogram på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) att innehålla en obligatorisk del om jämställdhet och mångfald.  

Under 2021 kommer sammanlagt 50 utbildningsprogram vid KTH att integrera moment i jämställdhet och mångfald, vilket är resultatet av det jämställdhets- och mångfaldsarbete som gjort under de senaste åren. Det meddelar KTH i ett pressmeddelande.

– Vi har kommit till en brytpunkt. Idag är det ovanligt att ifrågasätta jämställdhetsarbetet. De flesta är med och säger ”Nu kör vi”, berättar Anna Wahl, vicerektor för jämställdhet och värdegrund vid KTH, i pressmeddelandet.

Skolan har arbetat med att implementera långsiktiga förändringar i utbildningen under en tioårsperiod, för att möta riktlinjer från regeringen. Efterfrågan på valbara kurser inom områdena genus, mångfald och jämställdhet har ökat kraftigt bland studenterna under de senaste åren, menar Anna Wahl.

Enligt Anna Wahl ska även ett forskningsbaserat utbildningsblock om jämställdhet och mångfald skrida i verket under 2022, och integreras i all utbildning vid KTH. Detta avser samtliga 120 program på grundutbildningsnivå och doktorandnivå. 

Initiativet är ett försök till att få verksamheten att ligga i linje med FN:s globala hållbarhetsmål. 

– Teknik kan hjälpa människor, men den kan också reproducera ojämlikhet. Den sociala och politiska aspekten av teknisk utveckling måste hanteras med kunskap. Anledningen till att KTH finns är för att vi ska forska och utbilda, och därmed bidra till ett bättre samhälle. Vi vill att jämställdhet och mångfald ska vara en del av detta bidrag, säger Anna Wahl i pressmeddelandet.