Nekad funktionsanpassning inte diskriminering

- in Nyheter

Lunds universitet gjorde sig inte skyldigt till diskriminering då en funktionsnedsatt student nekades anpassning vid examination, meddelar Lunds tingsrätt i dag. Det var första gången en liknande fråga prövades i domstol. 

Juridikstuderande Josefine Svahn Rolesen stämde Lunds universitet (LU) hösten 2019, efter att universitet nekat henne den anpassning hon efterfrågat inför en tenta i Civilrättens sociala dimension.

Hon erbjöds att dela upp tentan i två tillfällen. Men då den andra delen ägde rum först flera veckor senare, valde hon att skriva tentan vid ett och samma tillfälle. Skrivningen pågick under nio timmar – vilket orsakade fysisk och psykisk smärta på grund av studentens cp-skada, vilket Sydsvenskan var först med att rapportera om.

– Alla har rätt till utbildning och universiteten måste inse att alla studenter med funktionsnedsättning har olika behov och anpassa utbildningen efter individen. Men i praktiken stänger universiteten ute studenter med funktionsnedsättning på grund av okunskap eller illvilja. Det är oacceptabelt, säger Josefine Svahn Rolesen i ett pressmeddelande från Malmö mot diskriminering, den byrå som fört hennes talan. 

Josefine Svahn Rolesens funktionsnedsättning gör att hon behöver få de långa salstentorna på juridikprogrammet uppdelade i kortare skrivningar. Anpassningarna som LU erbjöd var standardlösningar som inte tog hänsyn till studentens specifika behov. Det system som universitetet tillämpar innebär att beslut om anpassning fattas vid varje enskilt tillfälle, vilket varken är förutsägbart eller rättssäkert, menar Malmö mot diskriminering. 

Frågorna som har prövats har inte bara betydelse för Josefine Svahn Rolesen utan för väldigt många andra studenter, menar byrån.

– Vi är besvikna. Inte minst eftersom vi vet att det här är frågor som berör många studenter runt om i Sverige. Frågan om tillgänglighet vid examination måste tas på större allvar inom högskoleområdet och vi är glada att Josefines kamp i det här ärendet har fört upp frågan på agendan, konstaterar ombudet Johanna Ingemarsson.

Byrån har tre veckor på sig att överklaga domen.