Etiska tvivelaktigheter i uppmärksammad studie

- in Forskning, Nyheter

I våras fick en studie från Lunds universitet om våldtäktsmäns bakgrund stor uppmärksamhet i media. Men nu har Överklagandenämnden för etikprövning anmält studiens etiska tillståndshavare, Kristina Sundquist. Överklagandenämndens anmälan har gjorts eftersom de anser att studien saknat ett giltigt etiktillstånd.

Det tillstånd som använts i studien sökte Kristina Sundquist ursprungligen 2012 för en annan studie. Hon har sedan dess sökt och beviljats ett flertal ändringar av tillståndet. Men Överklagandenämnden bedömer trots ändringar inte tillståndet som tillräckligt för studien om våldtäktsmäns bakgrund.

Överklagandenämnden slår fast att studien har haft tillstånd till att se de personuppgifter som studien har baserats på, men inte tillstånd att använda dem på det sätt som gjorts i studien. Det är med anledning av detta som Överklagandenämnden har anmält Kristina Sundquist till åklagarmyndigheten.

Åklagarmyndigheten har nu valt att inte inleda någon förundersökning i ärendet. ”Uppgifterna i ärendet ger inte anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats”, skriver den ansvariga åklagaren i sitt beslut.

Men Jörgen Svidén, kanslichef vid Överklagandenämnden för etikprövning, säger under en telefonintervju med Lundagård att åklagarmyndighetens beslut i hans mening är ”helt felaktigt” då personuppgifterna i studien har hanterats på ett sätt som ej blivit godkänt. Jörgen Svidén tillägger att brott mot Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor kan ge upp till två års fängelse.

I en intervju med Sydsvenskan säger Kristina Sundquist att hon kände sig chockad över anmälan till åklagarnämnden, men att anmälan, i hennes tycke, inte visar på att liknande studier är problematiska ur en etisk ståndpunkt.