Lunds kommun vill se nytt minnesmärke över Vipeholm

- in Aktuell, Nyheter

Toppolitiker i Lund har enats om att ett minnesmärke över de intagna på Vipeholmsanstalten bör resas. Samtidigt gör de klart att det är staten, inte kommunen, som bör stå för merparten av monumentet över den omstridda anstalten.

Det är kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) som har beslutat att ett nytt monument behövs över de intagna. 

Vipeholm var fram till 1982 ett sjukhus i Lund för personer med psykiska funktionshinder. Mest känt är Vipeholm för de experiment som gjordes på anstalten, med de intagna som ofrivilliga försökspersoner. Under 40- och 50-talet gavs patienterna godis med hög sockerhalt med det uttalade syftet att öka risken för kariesangrepp på tänderna. 

Den enligt dagens standard oetiska forskningen gav nya insikter om behovet av tandhygien, och resulterade bland annat i att konceptet ”lördagsgodis” fick genomslag i Sverige. Samtidigt innebar experimenten ett mycket stort lidande för de intagna.

I en skrivelse från KSAU kallar kommunstyrelsen ordförande Philip Sandberg (L) experimenten på Vipeholm för “ett sår i Sveriges historia som inte kan bli ogjort”.

Det finns sedan tidigare en minnessten över de intagna på Vipeholm på Norra Kyrkogården i Lund, men från kommunens sida vill man nu se ett större minnesmärke med staten som huvudaktör.

En minnessten från nationellt håll kan finnas på en offentlig plats, till exempel i anslutning till Vipan [den skola som idag ligger i Vipeholms lokaler, reds. anm.], men vi är öppna för att diskutera andra lösningar, exempelvis ett digitalt eller fysiskt museum, säger Philip Sandberg (L) till Sydsvenskan.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har därför enats om att skicka in en förfrågan till Socialstyrelsen, för att se om myndigheten kan vara huvudman för det eventuella monumentet. Lunds kommun är dock redo att medverka i processen, enligt den skrivelse som kommunen skickat in till Socialstyrelsen.

Lundagård gjorde i maj 2021 ett längre reportage om Vipeholmsanstalten. Läs här.