Riksdagens yngsta lundastudent – ”En utmaning oavsett vilket livsskede”

- in Aktuell, Intervju, Nyheter, Politik

Miljöpartiets Axel Hallberg ersätter Emma Berginger som riksdagsledamot för valkretsen Skåne läns södra, plats 186. Lundagård har träffat honom över ett samtal om att vara ung i politiken, väljarrepresentation och snus. 

Jag måste erkänna att jag inte varit aktiv i studentlivet.

När Axel Hallberg, 22 år, politiker och ekonomistudent, gör entré hälsar han med ett brett leende innan han lägger en skrikgul snusdosa på bordet. Sen köper han kaffe och macka. Den grådaskiga himlen och kylan i luften har tagit vår intervju från uteserveringsbänkar till små mörkbruna inomhusbord. 

Jag frågar honom om det blir vanligare att snusa ju högre upp i ansvarsposition man kommer, för att hantera stressen. Axel Hallberg svarar att så är fallet bland de yngre i partiet, precis som i övriga samhället. Den äldre skaran tar sig till ciggen i allt bredare utsträckning. 

För sina 22 år har Axel Hallberg en längre politisk bana än de flesta i sin generation. Han gick med i Miljöpartiet 2012, engagerade sig i kommunpolitiken från 2018 och var språkrör för Grön Ungdom 2017–2019. Sedan Axel Hallberg steg ned från språkrörsposten och ”endast” engagerat sig som kommunpolitiker har han blivit gruppledare i kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen och ledamot i byggnadsnämnden – bland annat. 

– Jag måste erkänna att jag inte varit aktiv i studentlivet. Det är en fråga om tid.  

Axel Hallbergs karriär som ersättande riksdagsledamot inleds den 20 september. Då har Emma Berginger (MP), riksdagsledamot för Skåne läns södra, plats 186, påbörjat sin föräldraledighet. Med det tar Axel Hallberg steget från att vara fritidspolitiker till heltidspolitiker, för en tid. 

Axel Hallberg har, utöver att bedriva politik för Miljöpartiet, endast pluggat. Han instämmer i risken att inte kunna representera väljarna i och med sin bristande arbetslivserfarenhet. Dock kan ingen folkvald representera alla väljares livserfarenheter: 

– Riksdagen och andra folkvalda församlingar ska just representera folket och då är det viktigt att det finns folk av olika kön, i olika ålder, med olika bakgrund som sitter i de församlingarna. Där kan ålder vara en intressant faktor att se till – att alla åldrar ser till att representeras i de beslutande organen, menar han. 

Att vara ung tycker Axel Hallberg inte har påverkat hans politiska prestation. Inte heller vice versa: politiken har inte påverkat hans ungdom mer än vad det påverkar gemene politikers liv.

– Det är ju alltid en stor utmaning. Vare sig man är ung, befinner sig i arbetslivet eller är pensionär eller man nyss har fått barn – det är en utmaning oavsett vilket skede man befinner sig.

Även om man tycker väldigt olika så har alla sina bevekelsegrunder

Unga och studenter ser Axel Hallberg som en underrepresenterad grupp i politiken. Trots det menar han att studenters politiska engagemang ökat i takt med att deras partimedlemskap minskat. Diskrepansen ska inte läggas på de unga: det är partierna som behöver dra in dem.

– Jag tror att politiska partier upplevs vara ganska mossiga organisationer. Jag tror att många tycker det [partipolitiskt engagemang, reds. anm.] är läskigt och svårt. Där tror jag att det är viktigt att partierna öppnar upp och säger: ”ni är välkomna, ni kan bidra!”

Politiskt engagemang är lärorikt för alla unga, menar Axel Hallberg. Själv har han lärt sig betydelsen av perspektiv. Även meningsmotståndare agerar med goda intentioner:

– När man ser partipolitiken utifrån eller när man är helt ny i den så är det lätt att tänka att ens politiska motståndare – som Moderaterna eller andra borgerliga partier – de är antingen korkade eller onda. 

– Men ju mer jag engagerat mig och varit i sammanhang där jag sitter med andra politiker så får man djupare förståelse för att även om man tycker väldigt olika så har alla sina bevekelsegrunder och jobbar verkligen för sin vision för det samhälle de tror på, berättar Axel Hallberg.

Otroligt positivt att andra partier utvecklar sin klimatpolitik och vill prioritera klimatet mer

Transparens och konsekvens ser han som essentiellt för att undvika att väljarna känner sig förrådda när partiet samarbetar med sina meningsmotståndare. 

– Det som blir ett problem är ju när man väldigt tydligt låser upp sig i olika allianser och koalitioner innan ett val, och sen fungerar inte dem efter ett val. Och därför tycker jag att det vore väldigt bra om fler partier hade mer öppen inställning inför val och sen lät valet avgöras och därefter sätta sig ner och försöka säga vilka partier vi kan samarbeta med.

På intervjudagen hade drygt 140 medlemmar i Vänsterpartiet slutit upp för att kritisera sin partilednings bristande fokus på klimatfrågan. Trots att andra partiers ökade miljömedvetenhet kan ta väljare från Miljöpartiet anser Axel Hallberg det vara något gott:

– I grund och botten är det ju något otroligt positivt att andra partier utvecklar sin klimatpolitik och vill prioritera klimatet mer; det borde andra partier göra i högre utsträckning än vad de gör idag.

Det var alla seriösa frågor jag hade. 

– Nu blir jag nervös över vad det är för andra frågor kvar. 

Fem snabba med Axel Hallberg:

Kår- eller nationsaktiv? 

– Kåraktiv. Det verkar väldigt trevligt. 

Det var min fördom om dig, att du skulle tycka det. Börja dagen på kontoret eller stranden? 

– Då måste jag väl säga kontoret.

Fulpizza eller falafel till nattamat?

– Falafel. 

Malmö eller Lund?

– Lund. 

Bra. Almedalen eller partikonferens?

– Partikonferens.