275 studentbostäder – nu i LU:s ägo

- in Aktuell, Bostad, Nyheter

Sedan 1950-talet har studentboendet Michael Hansen varit hem till tusentals lundastudenter. Hyreshuset ägs av Stiftelsen Michael Hansens Kollegium men doneras nu, tillsammans med stiftelsens aktieportfölj, till Lunds universitet (LU). Donationen uppges vara värd över 180 miljoner kronor. 

Erik Renström, rektor vid Lunds universitet, säger i ett pressmeddelande att han känner stor glädje och tacksamhet över donationen. 

– Michael Hansens stiftelse har betytt enormt mycket för Lunds universitet under flera decennier. Bostadssituationen för studenter i Lund är kärv och stiftelsegrundaren var både klok och förutseende som satsade på studentbostäder.

Diskussioner om överlämnandet har, enligt uppgifter från Lunds universitet, pågått under en längre tid. Men det är först nu som ett avtal har tecknats. 

Donationen har bland annat motiverats med att donationsfamiljen numera är spridd över hela världen. 

– Med tiden har det blivit svårt att bemanna styrelsen med familjemedlemmar och därför har vi kommit fram till att den långsiktiga förvaltningen säkras bäst av Lunds universitet, säger Anne Landin, ordförande i Stiftelsen Michael Hansens Kollegium, i pressmeddelandet. 

Studentboendet Michael Hansen består i dagsläget av 244 korridorsrum och 31 lägenheter. Studenter som gått ut gymnasiet med toppbetyg har getts förtur och hyresreduktion på bostäderna.