Återgång till campus och ett nytt campusutvecklingskontor

- in Aktuell, Nyheter, Utbildning

Det blir först fysisk undervisning från och med den 1 november, men universitetsledningen lovar fler studieplatser och lunchrum när restriktionerna lättar den 29 september.

Rektor Erik Renström och universitetsstyrelsens ordförande Jonas Hafström kallade till en pressträff på fredagen vid lunchtid. Universitetsstyrelsen hade tidigare under dagen haft sitt första fysiska styrelsemöte sedan pandemins början.

– Det mänskliga mötet är en lyxprodukt. Vi har tagit den för givet, säger Erik Renström när han inleder pressmötet.

På styrelsemötet hade återgången till campus varit det övergripande temat. Enligt universitetets nuvarande plan ska undervisningen huvudsakligen vara fysisk från och med den 1 november. Flera kårrepresentanter har emellertid larmat om att vissa fakulteter talat om återgång först efter jul.

– Vi agerar på de mest flagranta exemplen. Ett sådant exempel var att det inte kommer vara någon fysisk undervisning innan jul. När vi hörde efter kommer det fram att gruppundervisning kommer vara på plats men att det är just storföreläsningarna som inte kommer genomföras, förklarar Erik Renström.

Han menar att det är ett tillfredställande svar eftersom fakulteten i fråga hänvisade till bristen på stora lokaler.

För studenter har den mest akuta frågan varit tillgång till studieplatser och lunchrum – eftersom trängselrisken gjort att flera rum spärrats av. Universitetsledningen menar att efter den 29 september, då regeringen beslutat att lätta på flera restriktioner, kommer många lokaler att öppnas upp.

En nyhet från styrelsemötet är det campusutvecklingskontor som ska samordna universitetets expansion. Det har tidigare riktats kritik mot satsningarna på Science Village, Max IV och ESS – som alla kommer nyttjas av studenter på de tekniska utbildningarna – medan de humanistiska studenterna hamnat i skymundan. Tanken är att kontoret ska inkludera fler fakulteter i utvecklingen av universitetet och därigenom mildra konflikten mellan utbildningarna.

Förtydligande: Campusutvecklingskontorets samordningsarbete sker i dialog med campusutvecklingsrådet, som i sin tur består av bland annat representanter för fakulteterna och studenter. Beslutet om campusutvecklingskontoret fattades av rektor den 9 september.