Mediemännen dissar Studentafton

- in Aktuell, Nyheter, Studentafton, Studentliv

Efter att Alex Schulman och Fredrik Wikingsson gästade Studentafton har de i sina podcaster återgett en stökig sittning och påtryckningar om en efterfest. Men enligt Studentaftons förman Madina Refoi är detta en överdrift.

Studentaftons terminspremiär gick av stapeln den 23 september, och gästerna var tre av Sveriges mest prominenta mediemän: Alex Schulman, Jan Guillou och Fredrik Wikingsson, varav den sistnämnde agerade moderator. Samtliga tre har stora följen, varför det var föga förvånande att Studentafton på Facebook meddelade att biljetterna sålde slut på “mindre än en sekund”. Utöver det begränsade antalet åskådare som fick närvara i stadsteatern har samtalet visats på Studentaftons Youtubekanal ytterligare 2500 gånger.

All goodwill man har byggt upp är liksom helt bortspolad för att man understår sig att vilja gå hem före alla andra

Inom den svenska podcastvärlden är Fredrik Wikingsson och hans kompanjon Filip Hammar pionjärer. Deras genomslag inspirerade Alex Schulman och Sigge Eklund att ge formatet en chans och sedan dess debuter (2010 respektive 2012) har båda podcast-duor toppat lyssnarlistorna mer eller mindre konstant.

Fredrik Wikingsson berättar i Filip & Fredriks podcast den 30 september om sitt medverkande på Studentafton.

–  Det var vad det var, det var jättekul, konstaterar han kort.

Detta följs av att han redogör för middagen som stundade efter själva evenemanget. Det är en traditionsenlig sittning för gästerna samt utskottets medlemmar, vilka han beskriver som A-människor (särskilt intelligenta enligt Oxford English Dictionary). Middagens mest karakteristiska element tycks vara punschen. Fredrik Wikingssons uppfattning av att gästa Studentafton är att huvudsyftet inte är intervjun på scenen – det är att man ska vara kvar länge på festen.

Klockan ett på natten avlägsnar sig Jan Guillou, redogör Fredrik Wikingsson, som själv stannar kvar med Alex Schulman tills halv fyra. De “höll ut länge”, som Filip Hammar uttrycker det. Trots deras varaktiga deltagande menar Fredrik Wikingsson att det inte verkade räcka för studenterna.

– All goodwill man har byggt upp är liksom helt bortspolad för att man […] understår sig att vilja gå hem före alla andra, säger han i podcasten.

Filip Hammar frågar om han eller studenterna irriterar Fredrik Wikingsson mest, och Fredrik Wikingsson erkänner att under middagen var det de sistnämnda.

Jag är inte arg, inte arg, även om jag har fått många mejl med ursäkter så kommer [jag] gärna tillbaka

Även i Alex & Sigges podcast omnämns Studentafton den 8 oktober, som en replik till Filip & Fredrik. Alex Schulman förklarar att Fredrik Wikingsson var inbjuden på hans initiativ, med avsikten att de skulle tillbringa kvalitetstid tillsammans. När Sigge Eklund frågar vad de pratade om på scen svarar Alex Schulman att de inte pratade om något speciellt och att det inte fanns något ämne – något som även Lundagårds Oscar Lundberg identifierade i sin recension av kvällen.

Mottagandet av de tre gästerna är väldigt respektfullt, berättar Alex Schulman, som delar Fredrik Wikingssons åsikt om att middagen uppfattas vara viktigare än samtalet. Punschen förefaller flöda, och Alex Schulman säger förstående att studenter inte kan förväntas “hålla någon typ av nivå”.

–  Jag är inte arg, inte arg, även om jag […] har fått många mejl med ursäkter så […] kommer [jag] gärna tillbaka, fortsätter Alex Schulman.

Stämningen vid bordet blir mörkare i takt med fyllenivåns crescendo berättar han, och studenterna går från försynta till oförbehållsamma.

– Vi sitter där då, mitt i den här förskjutningen. Det är som att middagen är ett sluttande plan och vi är på väg till en plats där vi inte vill vara. […] Vi kan inte heller komma där ifrån, vi är ju i något typ av fängelse.

Skildringen av kvällen sammanfaller med Fredrik Wikingssons även angående avslutet. För att inte göra någon besviken stannar de inpå småtimmarna, men det räcker inte för att tillfredsställa Studentaftons medlemmar – de blir nöjda först om Alex Schulman och Fredrik Wikingsson följer med till efterfesten. Alex Schulman beskriver hur hatiska blickar avfyras mot honom, varpå studenterna trycker upp dem mot en vägg och “berättar om vilka andra kända gäster som faktiskt har varit på den här efterfesten”. Om väggupptryckningen var en hyperbol eller något som faktiskt inträffade framgår inte av Schulmans berättelse.

Lundagård kontaktade Studentaftons förman Madina Refoi för att kunna skilja sanning från fiktion av det som sagts om kvällen i podcasterna. Hon tycker att dagen var välplanerad och lyckad, och hon understryker att gästerna behandlades med stor respekt.

Vår ambition är alltid att skapa en trygg och rolig och minnesvärd upplevelse, både för publik och för våra gäster

Att sittningen skulle vara viktigare än aftonen förkastar hon, och menar att gästerna kanske uppfattade det så eftersom den varade längre än deras framträdande. Någon efterfest, eller hets därom, känner Madina Refoi inte till.
– Jag kan tycka att Alex […] kryddade på berättelsen, och man får inte glömma att han är en storyteller som […] försöker underhålla sina lyssnare, och jag upplevde det ärligt talat inte som han beskriver det helt.

Mejlen som Alex Schulman säger sig ha mottagit kom inte från utskottets medlemmar, menar Madina Refoi, som har varit i kontakt med honom sedan tillställningen.
– Det jag har uttalat mig om är att jag kan förstå att det blev för mycket efter middagen, men inte mer än så, återger hon från deras återkoppling.

Jag passar på att få klarhet i frågan om samtalets tema och om det hänger ihop med att Alex Schulmans vän agerade moderator. Inför varje Studentafton planeras tema och frågeställningar internt med både utskott och gäster. Temat de kommer fram till behöver inte offentliggöras för allmänheten, förklarar Madina Refoi. När hon och Alex Schulman diskuterade vem som skulle moderera aftonen föreslog han Fredrik Wikingsson, vilket hon tyckte att det var ett bra förslag – han är en skicklig programledare som hon antog kunde profilera skribenterna bra på scen, och hon är nöjd med resultatet.
–  Vår ambition är alltid att skapa en trygg och rolig och minnesvärd upplevelse, både för publik och för våra gäster, och så blev det även den här gången, säger Madina Refoi sammanfattande.