380 nya studentbostäder planeras på Väster

- in Aktuell, Bostad

Ett kvarter av studentbostäder i Lunds nya stadsdel. Det öppnar Lunds kommun för i en ny detaljplan.

Sedan flera år tillbaka planerar Lunds kommun för en ny stadsdel, Västerbro. Det är det gamla industriområdet längs Öresundsvägen som under kommande årtionden ska förvandlas till en mer stadsmässig miljö. 

I den nya stadsdelen kommer även studenter att inrymmas, enligt en nyligen offentliggjord detaljplan från Lunds kommun. Där det idag ligger ett kontorshotell och en större parkeringsplats ska nya bostadskvarter uppföras, varav 12 000 kvadratmeter ska utgöras av studentbostäder. Detta motsvarar enligt detaljplanen ungefär 380 lägenheter.

Annars är Väster inte känt för sitt studentliv. I dagsläget är det enbart Vildanden och Blekingska nationen som påminner om studenternas existens i stadsdelen – och Blekingska håller dessutom på att flytta till nya lokaler intill Ekonomihögskolan.

Förslaget om det nya bostadsområdet är nu ute på samråd.