REPLIK: Hyresgästföreningen har svikit Lunds studenter

- in Debatt

Det här är en replik på en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribenternas egna. Instruktion för replik finnes här

Att inte betala en skälig hyreshöjning trots ett förstahandskontrakt är respektlöst mot Lunds studenter. Det menar Sofia Hallonqvist, vice ordförande för Fria Moderata Studentförbundet och student vid Lunds Universitet, i sin replik till Alexander Johansson. 

Under det senaste året har en hätsk debatt mellan studenter, AF Bostäder och Hyresgästföreningen ägt rum i Lund. Det hela inleddes med att AF Bostäder höjde hyran för sina hyresgäster med 2% under 2021. En rad studenter valde då att inte acceptera hyreshöjningen genom att inte betala den hyresavi som skickades ut, påhejade av Hyresgästföreningen. AF Bostäder ville då ta ärendet till Hyresnämnden, en domstolsliknande statlig myndighet specialiserad på hyresärenden. I Lundagård, 030321 beklagar sig Alexander Johansson över hur AF Bostäder genom detta uppvisar “en brist på respekt för Hyresgästföreningen” och de studenter som är hyresgäster hos företaget. Att få en fråga rättsligt och objektivt prövad menades således vara respektlöst. Tillslut gjorde AF Bostäder och Hyresgästföreningen upp – hyreshöjningen godkänns men de som valt att inte betala höjningen förra året slipper betala retroaktivt.

Skönt att slippa betala ett helt års hyreshöjning! Eller? Alexander Johansson tycker inte det. Han, som alltså struntat i att betala hyreshöjningen helt och hållet, tycker att det nu blir orättvist att hans hyra ska ligga i nivå med övriga hyresgäster år 2022. AFB höjer nämligen hyrorna i år igen, denna gång med 1,9% av föregående års hyra. Eftersom Alexander struntat i att betala höjningen förra året menar han att hans hyra nu höjs med nästan 4%. Om det låter tufft så finns det ett enkelt sätt för Alexander att kompensera den svåra hyreshöjningen – vägra helt enkelt acceptera dina sista fyra veckors CSN i år, och vips, så har du medelst ”Alexandresk matematik” skaffat dig en extra 10%-ig inkomsthöjning nästa år!

Ett återkommande argument från debattörer så väl som Hyresgästföreningen har varit att det är ”oskäligt” att höja hyror för studenter under pandemin. Exakt vari det oskäliga består är höljt i dunkel – studiemedlet har betalats ut precis som vanligt, justerat för prisinflation (t.ex. hyror). Under en pandemi, då hyresgästerna tillbringat en större del av sin tid i hemmet, bör studenters levnadskostnader om något ha sjunkit, och underhållskostnader för AFB ökat. När varken studenters privatekonomi eller hyresvärdens kostnader motiverar en sänkning av hyran i reella tal, framstår det snarare som ett illa dolt försök att utnyttja berättigad sympati för de som verkligen drabbats ekonomiskt av pandemin.

AF Bostäder, en icke vinstdrivande stiftelse, är en del av Studentlund, som så gott som alla studenter i Lund betalar in till varje termin. Stiftelsen förvaltar bostäder åt ca. 7.000 av Lunds 44.000 studenter. Tycker verkligen studentkollektivet, och speciellt de drygt fem av sex studenter som alltså inte bor hos AF Bostäder, att det AFB ska prioritera är ytterligare hyressubventioner till den minoritet som redan lyckats få ett förstahandskontrakt? Vore det inte bättre för Lunds studenter ifall AFB fick prioritera sitt arbete att investera i och utveckla nya bostäder för de som fortsatt står utan kontrakt?

De flesta av Lunds studenter skulle nog föredra att betala motsvarande två nations-öl extra till AFB i månaden om det innebar att de skulle slippa det desperata blocketletandet efter källarrum i Staffanstorp. Varför ska Lunds samlade studenter, genom AF Bostäder, finansiera ytterligare subventionerade hyror för den privilegierade lilla skara som redan har ett förstahandskontrakt? 

Sofia Hallonqvist, vice ordförande Fria Moderata Studentförbundet och student vid Lunds Universitet.