SLUTREPLIK: Hyresgästföreningen har svikit Lunds studenter

- in Debatt

Det här är en slutreplik på en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribenternas egna. Instruktion för replik finnes här

Alexander Johansson ger slutreplik på Anders Sjögren, förhandlingschef Hyresgästföreningen södra Skåne, samt Sofia Hallonqvist, vice ordförande Fria Moderata Studentförbundet och student vid Lunds Universitet. Publicerade 25 november samt 26 november 2021.

Det var fint att läsa Anders Sjögrens svarsreplik. Det finns dock vissa frågor som fortfarande står obesvarade. Kostnader inom fastighetsbranschen stiger, menar Sjögren. Det stämmer såklart. Att bolagen söker täckning för detta i förhandlingen förvånar mig inte. Kostnaderna stiger även för hyresgästerna — och är det är inte dom Hyresgästföreningen ska representera? Hyresgästföreningen kan med ord ömma för hur det är att ”se hur hyran äter upp studielånet.” Kan dom visa det med handling? Hyresgästföreningens uppgift i relation till studenternas tuffa ekonomi är, skriver Sjögren, att ”opinionsbilda!”. Vad Hyresgästföreningen ska opinionsbilda om framkommer inte. Jag ser hellre handling än ord i det här fallet. Är det inte bättre att Hyresgästföreningen med att allt som står dem till buds slåss för lägre hyror? Är inte den bästa vägen för att öka studentengagemanget att göra mer än att enbart behålla status quo? Att inte låta sig spelas av fastighetsbranschen utan våga ta till tuffare metoder för att få ned kostnaderna på bostäder. 

Vice ordförande för Fria Moderata Studentförbundets Sofia Hallonqvist har också skrivit en svarsreplik. Hon vill vidga konfliktområdet. Istället för att debatten ska handla om konflikten hyresvärd-hyresgäst vill hon istället se den handla om hyresgäst-hyresgäst. Jag kan för det första förtydliga att min poäng inte har varit att just jag ska ha mindre hyra än någon annan – min poäng har varit att hyrorna på AF Bostäder är för höga. Jag menar att hyran borde legat still för samtliga hyresgäster under pandemin samt att Hyresgästföreningen borde ta större hänsyn till de skenande hyrorna på AF Bostäder. Jag kan även meddela att frågan om förstahandskontrakt har gjort mig kritisk till AF Bostäder satsning på så kallade ”kompislägenheter.” Det innebär att en lägenhet kommer ha en kontraktsperson, medan ett flertal andra måste bo där för att kunna betala hyran. En boendeform som institutionaliserar andrahandsboende. Färre studentboenden, fler inneboenden. Förenklat säger jag i den här debatten: ”Kolla vad lite kakor alla vi studenter med eller utan förstahandskontrakt får!” Hallonqvist säger istället: ”Kolla vad lite kakor just ni som inte har förstahandskontrakt får!” 

Studentbostädernas hyror handlar i slutändan om vem som ska ha råd att utbilda sig i Lund. En students inkomstbakgrund ska inte spela roll i valet av utbildningsort. Jag misstänker att Hyresgästföreningen delar min åsikt. Det gör nog även Hallonqvist. Hyresdebatten handlar i slutändan om att inte göra CSN till ett bostadsbidrag, vilket den nuvarande hyresutvecklingen gör den till. Debatten handlar om att statliga pengar inte ska hamna på platser de inte är ämnade till. Det stora utrymme Sjögren använder för att försvara fastighetsbranschen och de få ord han ägnar åt studenters ekonomiska situation bekräftar bara min övertygelse. Hyresgästföreningen behåller hellre sin maktposition än ser någon reell förändring av bostadsmarknaden.

Alexander Johansson, student