Spexarnas affischer i blåsväder

- in Nyheter, Spex, Studentliv

Var GladSpexarnas och Lundaspexarnas affischer har nyligen uppmärksammats. Kritiken mot förstnämnda rör rättighetsintrång och den senare anses av vissa vara en stereotyp nidbild.

Säsongen då Lunds spexföreningar uppvisar sina alster har inte passerat utan kritik. Affischerna till Var GladSpexarnas Fantomen på AF! och Lundaspexarnas Djingis Khan har båda uppmärksammats i regionala och nationella medier de senaste veckorna.

I Skånska Dagbladet konstateras det att Var GladSpexarna inte gjort någon ansökan för att få rättigheterna att använda sig av Fantomen i sin affischering. Där delger Benjamin Claréus, ordförande för Var GladSpexarna, att bilden av Fantomen tas bort på samtligt material efter händelsen. 

Vad gäller Djingis Khan berättar Carina Tigervall, universitetslektor vid Socialhögskolan i Lund, för SVT Nyheter att hon anser Lundaspexarnas affisch vara en stereotyp nidbild av en östasiat. Enligt Carina Tigervall skulle liknande porträttering av judar eller svarta inte accepteras idag, medan stereotypiska bilder av asiater upplevs som mer “oskyldiga.”

Isak Holmberg, förman för Lundaspexarna, berättar för Lundagård att han personligen endast upplevt positiv respons kring affischen och spexet. Han poängterar dock att han är medveten om det perspektiv Carina Tigervall lyfter i SVT Nyheters artikel. 

– Det var ju något vi visste, att det skulle kunna tas upp och diskuteras. För det var ju tydligt då vi själva diskuterade det inför perioden, att vi diskuterade alla de här olika perspektiven och de är inte främmande för oss på något vis, förklarar Isak Holmberg.

Affischen från 1955 valdes då den ansågs starkt förknippad med föreställningen och för att den upplevdes som en pigg och energifull illustration av Djingis Khan. Isak Holmberg anser sig inte kunna spekulera i vad varje enskild individ tänker om affischen, men betonar att den föreställer en karikatyr av den historiske erövraren.

– Vi vill vara väldigt tydliga med att affischen avbildar den historiska personen Djingis Khan, och inte mongoler i allmänhet varken då eller nu. […] Det är också han och hans krigare vi möter i spexet och ingenting annat, säger Isak Holmberg.

Isak Holmberg konstaterar även att det är möjligt att vissa personer uppfattar delar av spexet och manuset som problematiska, men förklarar att det inför varje period förs mycket diskussioner kring innehåll och manusbearbetning. I årets upplaga av Djingis Khan benämns några roller som mongoler, men Isak Holmberg menar att han inte kan spekulera om andras tankar kring ordvalet. Däremot förstår han om vissa kan finna det problematiskt när namnen är tagna ur sitt sammanhang som del av ett manus.

– Men sedan om det är så att folk tar illa vid sig så beklagar jag det. Det är inte alls vår mening och det är såklart tråkigt, säger Isak Holmberg och avslutar:

– Det som vi tar med oss från detta är att framöver så ska vi ha ännu mer diskussioner om våra manus, om våra affischer. […] Förutom att diskutera det mer så är det ju också att bli bättre på att förmedla vad vi menar. Så att inte vi tar det för givet att alla ska förstå vad vi tänker.