Kritiker ville förändra AF Bostäder inifrån – nedröstad i sista sekund

- in Aktuell, Bostad, Nyheter

Johan Ravnborg har under ett års tid intresserat sig allt mer för frågan om studenters möjlighet att påverka AF Bostäder (AFB). Den kritik han formulerat under året motiverade honom att söka till AFB:s styrelse. Hans försök att förändra stiftelsen inifrån stoppades emellertid i sista stund av en motkandidatur.

– Allting började med en ohållbar hyreshöjning.

Det var när AFB förra året, efter strandade förhandlingar med hyresgästföreningen, valde att gå vidare med sin oförhandlade hyreshöjning som Johan Ravnborgs engagemang startade. Sedan dess har han varit en ledande figur i en grupp som motsätter sig mot hyreshöjningen, något som Lundagård tidigare rapporterat om.

Akademiska föreningens överstyrelse (AFÖS) är Akademiska föreningens högsta beslutande organ. Representanter från Lunds nationer och kårer sitter i AFÖS och röstar bland annat om vem som ska sitta i AFB:s styrelse.

Den 14:e december hölls ett sammanträde under vilket några av dessa styrelseposter skulle tillsättas. Under mötet kandiderade Johan Ravnborg, på nominering av valberedningen till en av tre utlysta styrelseposter. Hans mål var att försöka skapa förändring inifrån. 

– Det övergripande syftet är att förbättra kommunikationen kring AFB:s arbete.

Johan Ravnborg lade även fram en motion som bland annat skulle ålägga AFÖS att skapa en strategi för hur kårerna och nationerna ska kommunicera möjligheterna för sina respektive medlemmar att påverka arbetet i överstyrelsen.

Förändringarna Johan Ravnborg vill åstadkomma har gemensamt att de ämnar upplysa studenter om deras möjlighet att påverka AFÖS och i utsträckning AFB. Genom att öka studenters insyn i hur de kan påverka sin studentorganisation och bostadsstiftelses arbete hoppas han skapa ett större studentengagemang.

– Tröskeln för engagerade människor med en vilja att påverka AFB:s arbete är för hög eftersom ingen vet om hur möjligheterna för inflytande ser ut.

Johan Ravnborg blev chockad när han fick höra om en motkandidatur till AFB:s styrelse som var riktad specifikt mot honom. Han berättar att han inte visste att sådant var tillåtet och att det personligen inte alls känns bra.

– Det känns väldigt obekvämt. Man mår inte bra av det helt enkelt.

När rösterna räknats under tisdagens (14 december) sammanträde stod det klart att Johan Ravnborgs kandidatur fallit till fördel för motkandidaten. 

– Det är en besvikelse. Jag hade en annan bild av det hela och det är synd att ett påvisat stort engagemang inte prioriteras. 

Däremot skickades motionen efter votering på remiss för att bearbetas efter en del feedback som framkom under mötet.

– Motionen gick bättre än vad jag förväntat […] givet det motstånd jag mött i AFÖS.

Alexandra Gäddnäs.
Foto: Privat

Alexandra Gäddnäs är ordförande för Kuratorskollegiet och var den som kandiderade mot Johan Ravnborg. I en intervju påpekar hon snabbt att varken hans kandidatur eller hans kritik var det som motiverade henne att söka.

– Det var mot honom [Johan Ravnborg, reds. anm] som jag bedömde att jag hade störst chans att vinna helt enkelt. 

Istället menar Alexandra Gäddnäs att hon motiverades till att söka för att hon vill fortsätta sitt arbete med bostadsfrågor.

– Jag vill gärna fortsätta arbeta med och driva frågan om att Lunds framtida studentboenden ska bli landets bästa. 

Vad anser du om den kritik som Johan Ravnborg lyft mot AFB?

– Det är såklart en aktuell fråga som jag tar med mig i mitt styrelsearbete. Vi ska se hur man kan omvandla kritiken till något konstruktivt och ekonomiskt hållbart, både för stiftelsen och studenterna.