Han är vicerektorn med en olycklig förkortning

- in Intervju

Lunds universitet verkar vara det enda lärosätet i landet att ha en vicerektor för kommunikation, kurage och karaktär. Vad gör han egentligen?

Jimmie Kristensson skrattar till. Det är inte första gången han får frågan.

– Det är en ganska bred och tämligen unik portfölj. Det är jätteviktiga frågor, men de är sällan så tydligt utlyfta till en person, säger Jimmie Kristensson, vicerektor för kommunikation, kurage och karaktär.

Jag förkortar det nog inte alls. 

Han har jobbat länge vid Lunds universitet, senast som vicedekan på medicinska fakulteten, men aldrig tidigare behövt vara så noga med att förklara sitt uppdrag när han presenterar sig i och utanför universitetsmiljön. 

– Kommunikations-delen är ganska given och gäller såväl intern som extern kommunikation. Karaktär handlar främst om de akademiska värdena, vad vi ska stå för som ett universitet av hög klass. Det berör till exempel akademisk frihet, forskningsetik, ledarskapsfrågor, arbetsmiljö och studenters hälsa, säger Jimmie Kristensson och fortsätter:

– I ordet kurage ligger att värna om akademisk integritet, att våga ta debatten och obekväma diskussioner. Det kan exempelvis vara att våga protestera vid politisk styrning, men också att säga ifrån när vi upptäcker missförhållanden i arbets- eller studieförhållanden. Alla tre frågorna är intimt förknippade med varandra.

Flera gånger under vårt samtal vill jag förkorta den något otympliga titeln, men jag väljer att låta bli. 

Hur gör du själv?

– Jag förkortar det nog inte alls. Det är klart att det hänt att någon påtalat det, men jag tänker att det är uppenbart att det inte syftar på KKK. Och om man vill häckla av den anledningen så bjuder jag på det, säger Jimmie Kristensson.

Rent konkret består hans arbetet bland annat av att sitta som ordförande i rådet för etik och akademisk frihet samt rådet för jämställdhet och lika villkor, liksom i den centrala skyddskommittén vid universitetet. Sedan Jimmie Kristensson tillsattes vid ledningsskiftet för ett år sedan har posten varit på 60 procent i arbetstid, men han går nu efter årsskiftet upp till 75 procent. Utöver det forskar och undervisar Kristensson vid medicinska fakulteten. 

– Det första halvåret [som vicerektor reds.anm.] var lite av en kognitiv torktumlare och jag försökte koppla greppet av vad den här posten betyder. Nu känner jag att jag är bra på gång, att det finns en riktning. Det är fantastiskt kul och taggande.