Katastrofal karneval får stöd av kommunen

- in Lundakarnevalen 2022, Nyheter

I onsdags (2/2) beslutade Lunds kommunstyrelse att man även 2022 kommer ge stöd till Lundakarnevalen. Bidraget är avsevärt mycket större än det karnevalen 2018 fick.

2018 bidrog Lunds kommun med 1,3 miljoner kronor till karnevalen. Detta bidrag har för 2022 höjts till 3,31 miljoner efter ett beslut från kommunstyrelsen under onsdagen. Pengarna är bland annat ämnade att täcka kostnader för renhållning, miljöarbete samt ökade trygghets- och säkerhetsåtgärder på karnevalsområdet. 

– Ett rekordstort bidrag! konstaterar kommunstyrelsens ordförande Philip Sandberg över telefon med Lundagård och fortsätter:

– Lundakarnevalen är en av norra Europas största kulturhändelser.

Philip Sandberg konstaterar att karnevalen utöver att vara ett viktigt kultur- och studentlivsevenemang även är ett tillfälle för kommuninvånarna att mötas, något pandemin satt stopp för under två års tid. Därför ansågs en fördubbling av bidraget från 2018 som självklart. 

– Det var något alla partier instämde om, berättar Philip Sandberg.

I ett mejl till Lundagård skriver Lundakarnevalens Press- och sponschef Linnea Söderström: “Vi är väldigt glada att kommunen går in och stöttar karnevalen. Beskedet kommer i en period som har varit väldigt svår att förutse och planera i, vilket gör att effekten för oss blir ännu större.”

Ursprungligen hade Lundakarnevalen ansökt om ett bidrag på drygt 3,78 miljoner kronor från kommunen. Trots att bidraget blir något mindre är Linnea Söderström ändå nöjd med summan: “Ansökan avsåg kostnader som vi kunde tänka oss att kommunen skulle kunna stå för. Vi förväntade oss en summa mer likt den från 2018 och blev positivt överraskade när vi fick beslutet att vi skulle få så mycket av det sökta beloppet täckt.”

Lundagård passar även på att fråga Linnea Söderström hur det känns att restriktionerna kommer släppas under nästa vecka: “Nu kan vi på riktigt sätta igång med våra orginalplaner och med säkerhet kan vi säga att Katastrofalkarnevalen kommer att bli storslagen!” svarar Linnea Söderström.