Klimatets nyaste parti

- in Aktuell, Intervju, Nyheter, Politik

Klimatalliansen är ett nystartat politiskt parti, med en vision om en klimatpolitik obunden andra ideologiska ställningstaganden. Lundagård har träffat partiets lokalgrupp i Lund.

Den 12 februari i år blev Klimatalliansen officiellt ett politiskt parti. Nu arbetar de för fullt med att nå ut till fler potentiella medlemmar. Axel Hörestrand, kontaktansvarig för Klimatalliansens lokalgrupp i Lund, menar att partiet vill brygga politiska meningsskiljaktigheter med en fråga som är större än både höger och vänster, nämligen klimatfrågan.

– Vi arbetar bara med klimatet. Det är medvetet ett enfrågeparti som bara fokuserar på omställningen till ett hållbart samhälle och hur vi ska lyckas med det.

Framöver består partiets arbete i att ta fram ställningstaganden i olika valfrågor så att de kan ställa upp i riksdagsvalet och eventuellt också i kommunvalet. Stort fokus ligger dessutom på att vara aktiva i opinionen och synas på sociala medier.

– Om vi skulle hamna i riksdagen eller i Lunds kommunfullmäktige så skulle vi samarbeta med alla partier som vill vara med om att lägga fram bra klimatförslag. Och då spelar det inte riktigt roll vem [vilket parti reds.anm] som tar fram förslagen, i de fall det inte är vi.

Klimatalliansen har uppmärksammats i media bland annat tack vare en av sina grundare, Gudrun Schyman. Sedan partiets grundande riskerar hon att uteslutas ur Feministiskt initiativ, det parti som hon tidigare också varit med och startat upp.

Axel Hörestrand betonar att det inte finns kopplingar mellan Klimatalliansen och andra politiska eller ideologiska riktningar. I stället menar han att partiets ”platta” struktur och avsaknad av partiledare skiljer det från de konventionella partierna.

– Vi ser oss som en rörelse som ställer upp i riksdagsvalet. Tanken är att vem som helst, oavsett var man är på vänster-höger-skalan, om man bryr sig om klimatet, ska kunna gå med i vårt parti.

Ändå har det inte varit helt möjligt att separera klimatet från vänster-höger-politiken. Partiet har till exempel inte kunnat fatta beslut om sin åsikt gällande kärnkraft.

– Kärnkraft har tyvärr blivit en väldigt stor vänster-höger-fråga och därför har vi inte tagit ställning till den. Det har varit en diskussion som har varit svår att komma överens om.

Hittills har Klimatalliansen presenterat en lista på femton krav, som de menar måste uppfyllas för en omställning till ett hållbart samhälle och ett upprätthållande av Parisavtalet ska vara möjligt. Efter att den senaste IPCC-rapporten publicerades arbetar partiet med att bygga ut dessa krav, så att de bättre återspeglar situationen som den ser ut idag.

I nuläget består kraven bland annat i att påskynda elektrifiering, göra finansmarknaden mer hållbar, utnyttja teknologisk innovation, och att öka klimatstödet till fattiga länder.

– Vi lyssnar på forskarna och försöker leva upp till det som forskarna säger att vi behöver göra.

– Vi är ett parti för de som har förlorat hoppet litegrann om att politiken kan lösa det [klimatproblemet reds.anm].