Emmy, Alva, Soha eller Carl-Johan – vem ska få styra Lus?

- in Aktuell, Kår, Nyheter

Under tisdagskvällen (15/3) höll Lunds universitets studentkårer (Lus) en ”hearing” inför valet av nästa ordförande och vice ordförande. Lundagård fick under kvällen möjlighet att intervjua de fyra kandidaterna.

Soha Kadhim, ordförande för
Samhällsvetarkåren (SAM),
besvarar valberedningens frågor.
Foto: Alexandra Roslund

Lus är studentkårernas samarbetsorganisation och representerar bland annat studenterna i universitetsstyrelsen samt ansvarar för Kreditkassan, Lundagård och Lillsjödal. Organisationen bildades 1995 när föregångaren Lunds Studentkår upplöstes.

I början av mars nominerade valberedningen Emmy Svensson, ordförande för Juridiska föreningen (JF), och Alva Söderbäck, ordförande för Medicinska föreningen (MF) till Lus presidium. Emmy Svensson avser att bli ordförande och Alva Söderbäck vice ordförande.

Två motkandidater har därefter ställt upp i valet. Soha Kadhim, ordförande för Samhällsvetarkåren (SAM), och Carl-Johan Mellin, ordförande för den Humanistiska och teologiska studentkåren (HTS), kandiderar båda till ordförandeposten – men presenterar samtidigt sig själva som en alternativ duo till Svensson-Söderbäck-konstellationen.

Stämningen var uppsluppen under mötet och skratten blev alltmer frekventa i takt med att publiken blev tröttare och salen tömdes på syre. Varje kandidat fick ungefär en timme på sig att hålla en kort presentation och svara på valberedningens och publikens frågor. Representanterna från Lus var noga med att tiderna skulle hållas. Mötet var nämligen schemalagt till 22.00 och ingen i rummet hade lust att stanna längre än så.

Emmy Svensson, ordförande
för Juridiska föreningen (JF).
Foto: Alexandra Roslund

Efter varje utfrågning lyckades Lundagård fånga respektive kandidat innan de sprang vidare till Inferno där deras konkurrenter väntade.

Först ut var Emmy Svensson, en glad och diplomatisk juriststudent.

– Vissa frågor kunde jag inte svara på och då fick jag säga det men överlag gick det bra – det var kul! säger Emmy Svensson om kvällen.

Det är frågorna som rörde doktorander som hon tycker är särskilt svåra, ett problem hon visserligen delar med samtliga kandidater då ingen tidigare representerat forskarstudenter i utbildningspolitiska frågor. Lus företräder nämligen också doktorander.

Är det något särskilt i Lus struktur du skulle vilja ändra på?

– En bit av organisationen som kan förbättras – och som är en del av den strategiska planen – är marknadsföring av studentrepresentantposter och bättre samordning mellan studentrepresentanterna.

Intresserade åhörare under hearingen.
Foto: Alexandra Roslund

Vad anser du är utbildningspolitik?

– Möjligheter för studenterna att påverka sin utbildning och att den blir så bra som möjligt.

Skulle du beskriva din inställning till presidiet som byråkratisk?

– Man är väl jurist va? Emmy Svensson skrattar och fortsätter:

– Ja, men det kanske jag skulle göra. Jag tycker inte att byråkratisk är ett negativt laddat ord, men det finns nog många som skulle tycka det. Jag tycker om när processer fungerar, när det finns tydliga strukturer. Så ja, möjligtvis lite byråkratisk.

Kan du berätta en ”fun fact” om dig själv?

– Just nu har jag 40 energidrycker i mitt kylskåp.

Alva Söderbäck, ordförande för
Medicinska föreningen i Lund (MF).
Foto: Alexandra Roslund

Sedan var det dags att ställa några frågor till Alva Söderbäck, en musikalisk logopedstudent som studerat klassisk sång under flera år innan hon började på Lunds universitet.

Hur kändes ”hearingen”?

– Kul! Jag laddade upp innan genom att lyssna på peppiga låtar så jag var i rätt mindstate.

Vad var det för låtar?

– Jag lyssnade på Shake It Up med Taylor Swift och We Don’t Talk About Bruno från Encanto [en Disneyfilm, reds. anm.].

Du fick en fråga om vad du skulle göra om Lundagård skrev något kritiskt och du svarade att det i vissa fall kan vara bra om Lundagård kunde ge kårerna en ”heads up” innan publicering. Vad menade du med det?

– Det jag egentligen ville få fram är vikten av kommunikation. Om man har en bra grundrelation mellan Lundagård och kårerna så kommer inte en kår bli sur, men om det kommer out of the blue så kan jag tänka mig att det bidrar till en irritation som annars kunde undvikas. Sedan kan jag förstå att det finns ett syfte med att inte förvarna, men det beror såklart på vad det handlar om.

Säg en ”fun fact” om dig själv!

– Alla mina ”fun facts” är kopplade till sången så nu har jag redan spoilat dem under presentationen. Men en ”fun fact” är att jag druckit punsch med kungen!

Soha Kadhim, ordförande för
Samhällsvetarkåren
(SAM).
Foto: Alexandra Roslund

Därefter fick Soha Kadhim svara på Lundagårds frågor. Hon är en driftig student med bred erfarenhet, som har studerat alltifrån civilingenjör vid LTH till pol. kand. vid Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Hur tyckte du att utfrågningen gick?

– Det gick väl bra. Jag gjorde det bästa jag kunde. De ställde vissa tuffa frågor som jag inte reflekterat över innan, men jag gillade det eftersom det fick mig att utmana mig själv, säger Soha Kadhim.

Du pratade lite om psykisk ohälsa. Finns det något konkret du vill göra åt det inom Lus?

– Något som blivit tydligt för mig under det gångna året är att väldigt många har mycket engagemang och driver många frågor. Något jag tror Lus skulle kunna göra är att möjliggöra ett hållbart engagemang för aktiva. Exempelvis genom utbildningar och diskussioner.

Under frågestudent lyfte du din ålder. Vad finns det för fördelar och nackdelar med att vara lite äldre?

– Fördelen är att jag har haft väldigt många förtroendeuppdrag. Jag sitter ibland på ett kompetensövertag i jämförelse med mina kollegor som inte varit aktiva lika länge. Nackdelen med att vara gammal är att jag kanske inte har optimismen på samma sätt som nyblivna studenter.

En ”fun fact” om dig själv!

– Jag tränar fem till sex dagar i veckan, styrketräning – men jag lyssnar alltid på One Direction!

Carl-Johan Mellin, ordförande för
den Humanistiska och teologiska
studentkåren (HTS).
Foto: Alexandra Roslund

Sist ut var Carl-Johan Mellin, en lärarstudent som inte räds konflikter.

– Det var spännande men det var framför allt varmt i lokalen, säger Carl-Johan Mellin när vi gått ut ur salen runt tiosnåret.

Du och Soha Kadhim presenterar er som ett tydligt alternativ till Emmy Svensson och Alva Söderbäck. Vad finns det för skillnader?

– Vi enas i att vi tror att Lus behöver mer inflytande i utbildningspolitiken. Vi tror att vi båda kan skapa det.

– Jag kan inte uttala mig vad de andra kandidaterna har för visioner. Men jag och Soha har en gemensam bild av att vi behöver bli bättre på att göra vår röst hörd. Sedan vill jag understryka att alla är oerhört kompetenta kandidater.

Du pratar en del om politiskt kapital. Hur bygger man egentligen upp politisk kapital?

– Det är viktigt att ge beröm när någon gjort sig förtjänt av beröm. När man ser att det sker en positiv utveckling på universitetet, där studenternas situation faktiskt blir bättre. Då vinner man politisk kapital relationellt och samtidigt visar man i vilken riktning man vill gå.

En ”fun fact”!

– Jag tycker väldigt mycket om att springa och är en långdistanslöpare. Det kanske inte är så roligt, men det är något jag tycker är väldigt roligt.

Så var kvällen slut och kårernas tjänstemän kunde traska hem. Nästa vecka ska Lus rösta om vem som ska bli organisationens nästa ordförande och därmed få företräda universitetets 44 000 studenter.

Sedan intervjutillfället har Soha Kadhim dragit tillbaka sin motkandidatur.

Intresserade åhörare under hearingen.
Foto: Alexandra Roslund