Arkeologisk utgrävning inför framtidens Paradis

- in Aktuell, Nyheter

Samhällsvetenskapliga fakulteten har stora ambitioner om att vidga Paradiset som campusområde. Innan bygget tar fart har arkeologer från Kulturen varit på plats i hopp om att hitta rester från Lunds medeltida historia. Lundagård rapporterade från utgrävningen.

Arkeologen Aja Guldåker under utgrävning i kv. Paradis.
Foto: Saber Malmgren.

– Kan du inte krypa ner till 1700-talet? ropar Aja Guldåker till sin kollega Kristoffer Brink, som kliver ner ännu ett steg djupare i de djupa schakten.

I kvarteret Paradis, på parkeringen bakom Socialhögskolan, pågår det en arkeologisk utgrävning. I samband med att en ny campusbyggnad, SamC, ska byggas, har Länsstyrelsen och Akademiska hus anlitat Kulturen för att utföra en ”arkeologisk förundersökning”, som det heter – såsom är brukligt när nya byggnader ska byggas på historisk mark.

Under ett par veckor har arkeologerna arbetat och den 23 mars bjöd de in allmänheten för en presentation av fynden som har gjorts. Två av de tre schakt som grävts upp är då redan igenfyllda – men det största av dem är ännu öppet för beskådan.

Ett av fynden i kvarteret Paradis var en medicinflaska.
Foto: Saber Malmgren.

Omkring trettio intresserade personer är på plats, och arkeologerna Aja Guldåder och Kristoffer Brink berättar för dem vad de har arbetat med de senaste veckorna.

Syftet med utgrävningen är främst att försöka hitta rester av de medeltida stadsvallarna, som var placerade precis där parkeringen idag ligger. Stadsvallarna, följda av en vallgrav, markerade gränsen mellan stad och land, och arkeologerna är intresserade av mer exakt var och hur gränsen drogs.

Genom historiska dokument finns relativt mycket kunskap om Lunds 1600-tals historia och framåt – men den tidigare historien är till dels outforskad.

– Någonting som är karaktäristiskt för denna sorts undersökning är att det är väldigt fyndfattigt, berättar Aja Guldåker.

Ett av fynden i utgrävningen var en så kallad
seltzerflaska.
Foto: Saber Malmgren.

Det tyder på att 1700-talets människor var duktiga på att rensa undan de medeltida resterna, fortsätter hon.

Vad de har hittat är främst lite snäckor, glasflaskor och en medicinflaska från 1800-talet. Och så en gammal träkista.

– Inte jättemycket skojiga saker, konstaterar Aja Guldåker.

Undantaget är ett föremål som både hon och Kristoffer Brink tycks vara glada över: en vattenflaska från 1800-talet, en så kallad seltzerflaska i stengods importerad från Tyskland.

De flesta fynden är från 1700- eller 1800-talet, och den medeltida världen tycks vara svår att nå. Ändå tycks arkeologerna ha hittat indikationer på hur vallgraven gick. Mycket tyder också på att fynden stämmer väl överens med tidigare utgrävningar av samma område.

Kristoffer Brink visar upp en bild av hur det såg ut
i kvarteret Paradis under början av 1900-talet.
Foto: Saber Malmgren.

När Lundagård frågar hur det har gått med arbetet, tycker Aja Guldåker att det har gått bra. Ett problem har emellertid varit att det längs det stora schaktet finns fjärrvärmerör som de gärna inte velat kapa av. Men det visste de om från i förväg.

På frågan om några studenter har varit och stört på arbetsplatsen, tycker Aja Guldåker tycker inte att de har märkts så mycket.

– Men undantag för att så fort stängslet öppnas försöker cyklister alltid tränga genom arbetsplatsen. Plötsligt, på en sekund, är de bara här!

Resultatet av deras fynd ska om ett par veckor redovisas i en rapport till länsstyrelsen. Därefter är det länsstyrelsens beslut huruvida det arkeologiska arbetet ska fortgå eller om framtidens ”SamC” kan börja byggas.

Några av fynden som gjorts är porslinsskärvor.
Foto: Saber Malmgren.