April, april: ingen heltidarexamen vid LU

- in Nyheter

Men i framtiden? Också nej.

Det kommer inte inrättas någon examen i byråkrativetenskap vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, även om vicerektor Jimmie Kristensson finner idén underhållande. Inget beslut om det har därmed tagits.

Att heltidare skulle kunna räkna in sin tid vid posten i sin examen är uppdiktat, och hela scenariot kring det fiktiva beslutet. Men samtliga som medverkat i artikeln har varit med på skämtet.

Vad som stämmer är att personerna som blivit intervjuade i artikeln finns på riktigt, att Marina Hansson har varit heltidare i tre år – i såväl kår som i Akademiska Föreningen – och att Emma Svensson tidigare arbetat för att heltidare ska få en meritering i examensintygen.