Seger för Lus – LU inrättar heltidarexamen

- in Kår, Nyheter

Studenter som jobbar heltid i kårerna kommer till hösten kunna konvertera erfarenheten till högskolepoäng. Satsningen är unik för Lunds universitet (LU), men exkluderar nationernas, Akademiska Föreningens och Lundakarnevalens heltidare.

Det är något som vi drivit länge, så vi är glada över att det händer

Ända sedan Lunds universitet grundades har det funnits studenter som brunnit för allt förutom studierna. Nu ska sådant engagemang äntligen få sin rättmätiga plats på examensintyget under benämningen ”byråkrativetenskap”, med hem på Ekonomihögskolan vid LU.

Det är Lunds universitets studentkårer (Lus) som drivit den så kallade ”kampen för heltidarna”. Lus ordförande Emma Svensson menar att heltidarmeritering varit på tapeten i många år.
– Man har sett att de kompetenser och den erfarenhet man får av att vara aktiv inom studentlivet, och speciellt inom kåren, kan räknas som rejäl kompetens. Det är något som vi drivit länge, så vi är glada över att det händer, förklarar hon i ett telefonsamtal med Lundagård.

Hon är glad men också förvånad att universitetskanslersämbetet godkänt LU:s förfrågan om att göra detta till en fullfjädrad utbildning.

Jimmie Kristensson, vicerektor
Pressfoto: Kennet Ruona.

Även LU:s vicerektor Jimmie Kristensson, med ansvar för kommunikation, kurage och karaktär, hyllar beslutet; trots den initiala skepsisen till Lus förslag.
– Vi hade ju inte tänkt att detta var något som kunde föreslås. Det underlättar mycket för oss på universitetet att ta vara på den kompetens som finns i studentkårsvärlden, säger han över luren.

Att ha en forskarutbildning inom byråkrati vid Lunds universitet är för mig tämligen unikt.

Marina Hansson har suttit tre år som heltidare: ett år på Humanistiska och teologiska studentkåren och två som programchef på Akademiska Föreningen (AF). Hon är mycket nöjd över beslutet:
– Det känns väldigt roligt att engagemang blir uppmärksammat och belönat, och jag tycker att det är ett steg i rätt riktning när den bildning som fås från att vara aktiv i studentlivet får ett så stort värde! menar Marina Hansson.

Emma Svensson och Jimmie Kristensson ser att de som utbildas inom byråkrativetenskap – ”heltidarskap” i folkmun – kommer ha mängder av kompetenser att ge arbetsmarknaden. Lus ordförande betonar erfarenheten av strategiskt ledarskap, budgetarbete, politiskt påverkansarbete och ”den mänskliga faktorn”, vilket vicerektorn samlar under paraplyformuleringen ”byråkratisk kompetens”.

Jimmie Kristensson har långtgående visioner för satsningen på heltidarna:
– Vi tänker ju om man har varit aktiv under lång tid – och det är många som har – då bör man till och med kunna överväga om inte detta kan få vara på forskarutbildningsnivå. Att ha en forskarutbildning inom byråkrati vid Lunds universitet är för mig tämligen unikt.

För många öppnar beslutet nya, spännande möjligheter. Marina Hansson funderar på att utnyttja dem.
–Absolut bäst hade ju varit om jag hade kunnat få med det i min master.

Nationernas, AF:s och Lundakarnevalens heltidare lämnas dock i ute i kylan: Jimmie Kristensson menar att det är särskilt de kåraktivas engagemang LU lagt vikt vid, trots att Lus försökt inkludera resten av Lunds heltidare i satsningen.
– I nuläget är det tyvärr bara poster som är aktiva i påverkansarbetet gentemot universitetet som räknas in. Men vi driver detta vidare och vi är i kontakt med Kuratorskollegiet och universitetsstyrelsen om detta, säger Emma Svensson.

Det är superkul att kårengagemanget räknas, men såklart enormt tråkigt att all tid jag lagt på AF inte gör det.

Kuratorskollegiets (KK) ordförande Alexandra Gäddnäs är djupt upprörd över beslutet. Att inte inkludera nationernas heltidare säger hon är ”totalt oacceptabelt” då hon anser att de är de med mest byråkratisk kompetens:
– Jag tror inte ni kan hitta någon som är lika duktiga på bred byråkrati: vi dealar med universitet, kommun, myndigheter och stat på daglig basis, menar Alexandra Gäddnäs.

Marina Hansson, programchef på AF
Foto: Alexandra Roslund

Att AF:s heltidare inte heller räknas med ser Marina Hansson som sorgligt:
– Det är superkul att kårengagemanget räknas, men såklart enormt tråkigt att all tid jag lagt på AF inte gör det. Hade alla mina tre år räknats med hade jag ju fått motsvarande en kandidatexamen i ”heltidarskap” på en gång!

KK kommer arbeta under resten av terminen för att få beslutet upphävt eller reviderat.
– Det är tråkigt att det behöver bli så, det fanns många roligare frågor vi hellre skulle ha arbetat med, säger Alexandra Gäddnäs.

Lundakarnevalen har avböjt att kommentera beslutet.

Uppdatering: Bilden har uppdaterats. Detta är ett aprilskämt. Läs mer här.