Stabilitet, kårernas vilja och World of Warcraft – intervju med nästa LUS

- in Intervju, Kår

Under Lunds universitets studentkårers (Lus) valting den 23 mars röstades Emmy Svensson (JF) och Alva Söderbäck (MF) till ordförande respektive vice ordförande för Lus. Lundagårds Rebecca Forsberg har träffat duon som under nästa läsår kommer representera Lunds studenter.

Emmy Svensson

Tidigare kårpolitiska engagemang: Ordförande samt suttit som styrelseledamot, fullmäktige, festmästare och novischförman för Juridiska Föreningen (JF).
Senaste studier: Juristprogrammet
Nation: Wermlands nation
Hemort: Ljungby, Småland
Ålder: [Efter lite betänketid, reds. anm.] ”23! Min pappa skrev fel på ett födelsedagskort för några år sedan och sen dess har jag alltid varit lite förvirrad.” 

Alva Söderbäck

Tidigare kårpolitiska engagemang: Ordförande Medicinska föreningen (MF) och språkrör i Corpus Medicum, Logoped- och audionomstuderandes utbildningsråd.
Senaste studier: Logoped
Nation: Sydskånska nationen
Hemort: Stockholm
Ålder: 26 om två veckor

Det fullspäckade schemat hos kårheltidarna gör att vi får schemalägga intervjun över lunch, och hungriga juridikstudenter fyller lunchrummet hos Juridiska Föreningen till bredden. I ett mötesrum finner vi Emmy Svensson (ordf. JF, blivande ordf. LUS) samt Alva Söderbäck (ordf. MF, blivande vice ordf. LUS) för att lära känna LUS nyvalda presidium. 

Emmy Svensson valdes nyligen till
ny ordförande för Lus.
Foto: Eskil Högman

Hej! Hur skulle ni beskriva LUS?

Alva: Man kan ju beskriva LUS på väldigt olika sätt tänker jag, men styrkan ligger i att man har perspektiv från alla olika kårer, som kan ge olika kunskap och perspektiv och just därför är LUS starkt, för att det samlar flera organisationer. 

Emmy: Ja, det ger kårrepresentanterna möjlighet att mötas och diskutera, och som Alva är inne på, samla den enade studentrösten mot universitetet, kommunen och regionen, även nationellt och internationellt.

De berättar även att LUS ger studenterna representation gentemot exempelvis ambassadörer och politiker när dessa gästar universitetet.

Vilka frågor driver LUS?

Emmy: De som kårerna vill, men konkret alla frågor som påverkar studenter, allt från utbildning, studiemiljö till boende.

Alva: Även frågor där man automatiskt inte tänker “LUS”, exempelvis har vi jobbat med Lunds kommun kring belysningen på Sankt Hans backar.

Vilka utmaningar har LUS framför sig under det kommande verksamhetsåret?

Alva: Att stabilisera organisationen.

Hon förtydligar att LUS inte är instabilt i sig, utan menar att pandemiåren har tagit hårt åt kårerna som haft en låg engagemangsnivå samt pekar på att vissa frågor, såsom boende samt studenthälsa, hamnat i skymundan. Hon vill därför lägga fokus på kompetensutveckling för att stärka kårerna och öka studentinflytandet. 

Emmy: Även att jobba med den nya strategiska planen och implementera den strukturen.

Vilken fråga brinner ni för mest?

Emmy: Återhämtning! Det är en grundförutsättning för att kunna utföra sina studier.

Alva: Att göra utbildningspolitik tillgängligt för alla studenter, alla ska känna sig representerade. Och öka engagemanget på alla nivåer, man behöver inte vara kårheltidare för att hålla på med kårarbete. Det ska inte vara svårt.

Hur tänker ni kring återhämtning och arbetsbördan hos kårheltidare?

Emmy: Det är i grund och botten en resursfråga, hade vi haft fler heltidare hade vi kunnat fördela belastningen bredare. Men det handlar också om strukturen på kårerna och att få bort normen och förväntningarna som finns kring att jobba 60 timmar i veckan. 

Alva: Mer resurser är alltid välkommet, men att kunna omvärdera vilket arbete som faktiskt behöver göras och minska mängden dubbelarbete är också jätteviktigt. Jag brukar skälla på alla som kollar jobbmailen på mobilen. 

Det kan ibland känns som ett stort avstånd mellan studenterna och LUS. Hur ser ni på det?

Alva: Studenterna kanske inte måste veta vilka LUS är, så länge man vet vilken kår man tillhör och vad de gör. Det finns inget egentligt egenvärde i att LUS är en synlig organisation mot studenterna.

Emmy: Ja, vissa delar av LUS studentservice kanske behöver uppmärksammas mer, som BoPoolen, Kreditkassan och Studentombudet. Men det finns ju egentligen inget egenvärde i att studenterna vet vilka vi är.

LUS representerar även doktorander, vad för utmaningar ser ni där?

Alva Söderbäck valdes nyligen till vice ordförande
för Lus.
Foto: Eskil Högman

Alva: Studentinflytande är viktigt på doktorandnivå, men det är svårt att engagera sig som doktorand, inte bara för att man har mycket att göra och svårt att finna tid men även på grund av språkbarriären där många universitetsorgan jobbar på svenska. 

Emmy: I LUS nya strategiska plan finns det förslag på att ha fokus på forskarutbildning för att just stärka inflytandet.

Det är en orolig tid i världen, hur tror ni att det kommer påverka ert arbete?

Alva: Man kan aldrig vara beredd på vad som ska hända, man får vara ödmjuk och vara flexibel.

Emmy: Ja, den största utmaningen är oftast den som man inte kan föreställa sig. 

5 snabba frågor med Emmy Svensson och Alva Söderbäck

Vad vill du bli “när du blir stor”?

Emmy: Barnombudsman! Det är chefen på myndigheter som jobbar med barnrättsfrågor och implementering av barnkonventionen.

Alva: En person som jag kan vara stolt över!

Emmy: Haha nu låter jag ju som världens karriärist!

Program vs fristående kurser? 

Båda två unisont: Program!

Alva: Men jag har läst fristående kurser i klassisk sång.

Matlåda vs köpelunch?

Emmy: Matlåda, men jag får väldigt mycket skit för mina matlådor, för jag har bara två rätter som jag roterar.

Alva: Matlåda också, men det får inte vara samma ofta, det blir för tråkigt!

Alva Söderbäck (t.v.) och Emmy
Svensson (t.h.) är Lus nya presidium.
Foto: Eskil Högman

Hobbys?

Alva: Jag spelar World of Warcraft! Fortfarande med samma gubbe som när jag var 10 år gammal.

Emmy: Jag tränar, gym och springer, och kollar på vintersport.

Läser ni Lundagård?

Emmy: Ja, såklart!

Alva: Ja! Jag har nästan gråtit på kontoret ett gång för jag slutade få Lundagård, så nu tar hela styrelsen med tidningen till mig.