REPLIK: Flyktingkampen kan inte ske på högerns villkor

- in Debatt

Vänsterstudenter går högerns ärenden med sina krav på enighet. Vänstern måste i stället mobiliseras mot högern och imperialismen, skriver Marxistiska Studenter Lund.

Vänsterstudenter har anklagat Marxistiska Studenter för att ha svikit ukrainska studenter eftersom vi inte deltog i deras Studentupprop för ukrainska studenter. Vi tackade nej för att vi inte ville samverka med högern och för att kraven begränsades till ukrainska flyktingar. De påstår att våra invändningar diskuterades och resulterade i ändringar men detta är helt missvisande. 

Den enda ändringen var ett tillägg om att samma rättigheter borde gälla alla som flyr konflikt, våld och fattigdom. Men detta stycke är inte med i namninsamlingen och än viktigare: kraven begränsas fortfarande till att bara gälla de som flyr kriget i Ukraina! Varför är de som flyr andra krig och konflikter mindre värda än de som flyr kriget i Ukraina? 

Vi förstår varför högern anser att ukrainska flyktingar ska få komma hit trots att inte andra får det. De är ju inte motståndare till de krig som förs i den västerländska imperialismens intressen, utan bara det som nu startas av en konkurrerande imperialistmakt (Ryssland). Deras “solidaritet” med det ukrainska folket handlar om att skydda de svenska storbankernas intressen i Baltikum, som skulle hotas av ett starkare Ryssland. 

Frågan är varför Vänsterstudenter agerar på samma sätt som högern och lägger fram krav för ukrainska flyktingar som inte ska gälla de som flyr kriget i Jemen, Syrien, Irak eller Afghanistan? De krav som läggs fram kan ju i princip Sverigedemokrater ställa sig bakom. 

Vänsterstudenter verkar ge ett svar på detta i debattartikeln. De vill ha ett ”gemensamt agerande” – från vänster till höger. Det spelar mindre roll att högern inte svarade på deras inbjudan till ett möte. Det betydande är att Vänsterstudenter medvetet anpassat sina krav till vad de tror att den rasistiska och arbetarfientliga högern kan gå med på. 

De verkar inbilla sig att man kan bygga en bred rörelse genom att vänstern och högern går samman. Då har de lärt sig ytterst lite av de senaste 150 åren av kamp. De flesta förbättringar har uppnåtts när arbetarklassen och ungdomen mobiliserats mot högern och borgerligheten – inte med dem. 

Det finns många i Sverige vars familj flytt krig eller som engagerat sig i kampen för flyktingars rättigheter som nu känner en djup avsky inför det massiva hyckleri som både Socialdemokraterna och högern uppvisar. Ena dagen är de krigshetsare som tycker det är rätt av USA att invadera Irak och Afghanistan, eller av Sverige att sälja vapen till Saudiarabiens krig i Jemen, för att sedan påstå sig vara förfärade över kriget i Ukraina. Ena dagen lägger de var och varannan minut på att misstänkliggöra flyktingar och unga i förorten, för att sedan säga att människor som flyr krig måste få stanna. 

Hur exakt tror Vänsterstudenter att man ska kunna mobilisera unga och arbetare som känner avsky inför högerns politik och hyckleri genom samarbeten högerut? Nu verkar det ju dessutom som att det inte är så många som ställt sig bakom uppropet. Urvattningen av det politiska innehållet verkar således ha gjorts helt i onödan.

Vi efterfrågar inte ett ”perfekt revolutionärt manifest”, utan det absolut minsta man borde kunna kräva av ett förbund som kallar sig socialister: att man lägger fram en politik som inte ställer olika delar av arbetarklassen och flyktingar mot varandra. Att man avslöjar högerns och den svenska borgarklassens hyckleri. Att man tar kamp inte bara mot den ryska imperialismen, utan även den amerikanska, den svenska och Nato. 

Marxistiska Studenter Lund

Det här är en replik på en debattartikel från Vänsterstudenter Lund. Instruktioner för repliker och debattartiklar finnes här