En schlättsk svängom

- in Karneval, Lundakarnevalen 2022

Under Lundakarnevalen är det även mycket ståhej utanför karnevalsområdet. Lundagårds Johan Larsson har sett det Linköpingska bandet "Bonnkapälle" på Östgöta nation.

Vad som hör till en av de kanske lite mindre kända – men för mig en av de bästa – karnevalstradtioner är att Linköpings Bonnkapälle kommer ner till Lund. Bonnkapälle är en gymnasieorkester med anor från 1800-talet och de har under sina 170 år utvecklat många till synes underliga traditioner. Mest framträdande är nog deras frackar som dekoreras med allt från burkflärpar (öppnaren på aluminiumburkar) till Schäntens (dirigenten) korumpa [En typ av alternativ dirigentstav som är en kosvans, reds. anm.]. För gemene Lundastudent kan de beskrivas som en spexigare version av Bleckhornen. 

Oscar Hallbäck med korumpan i vänster hand.
Foto: Johan Larsson

Ett av deras traditionsenliga resmål under karnevalen är Östgöta nation där de förvandlade den lugna innergården till en folkfest utan dess like. Inmarscherade kom Schänten Oscar Hallbäck och en orkester med allting från gymnasieelver till pensionärer. Bonnkapälle lever efter mottot ”en gång Kapällist, alltid Kapällist” vilket leder till denna underliga skara människor med bakgrund från Linköping. Vad som utmärker Bonkapälle är deras starka Östgötska drag. Detta märks både i deras frackar som har Östergötlands inofficiella landskapsflagga och på Schäntens överdriva men passande dialekt. 

Fokus ligger inte i musiken i sig utan på stämningen som musiken skapar. Erik Dalgard saxofonist i Bonnkapälle medgav att de kanske inte är de bästa på att spela musik så det måste vara spexigt för att det ska gå hem hos publiken. Stämningen höjs ytterligare av åskådare som blir bjuds upp för vals, orkestermedlemmar som flänger kroppen över borden och annat spexigt. Detta är precis hur en orkester ska vara enligt mig! Det ska vara inbjudande och interaktivt för publiken med glädje som sprider sig i hela innergården. När Bonnkapälle lämnar så upplever jag någon form av eufori men även hemlängtan till hemlandskapet Östergötland. 

Det är Oscar Hallbäck första karneval men Bonnkapälle karnevalstradition sträcker sig tillbaka till 70-talet. Oscar Hallbäck  tycker det känns speciellt att vara här i Lund både för att karnevalen är en gammal tradition men även för att Bonnkapälle har en sådan pass lång tradition med Lund. Extra speciellt är att få representera “Schlätta” för folk som inte längre bor kvar hemma i landskapet med deras uppträdande på Östgöta nation. Oscar Hallbäck ser fram emot hela karnevalen men tåget kommer definitivt bli speciellt. Väntade för Bonnkapälle  är 10 framställningar till och att vara med i tåget vilket ingen borde missa!