Så röstar Lunds studenter 2022

Den 11 september kommer röstberättigade medborgare besöka valbåsen. Lundagårds opinionsundersökning har kartlagt hur studenterna tänker rösta i valet 2022, och vilka tre partier som är i topp hos var och en av Lunds 13 nationer.

Om det vore studenterna vid Lunds universitet som avgjorde riksdagsvalet skulle Vänsterpartiet (V) få flest mandat. Närmare 23 procent av respondenterna i Lundagårds valenkät uttryckte att de tänker rösta på V – vilket är drygt 13 procentenheter över rikssnittet utifrån Novus väljarbarometer, publicerad den 18 augusti.

Röstsiffrorna för V är tätt följda av de för Socialdemokraterna (S) på knappt 21 procent. På tredje plats för lundastudenterna ligger Moderaterna (M) som stöds av 15 procent.

Ytterligare en skillnad gentemot rikssnittet är att enbart 5,2 procent av studenterna uppger att de planerar att rösta på Sverigedemo- kraterna (SD). Det är drygt tolv procentenheter mindre än befolkningen i stort – vilket visar att SD ser ut att bli riksdagens tredje största parti.

Det fanns en liten effekt på grund av Magdalena Andersson och Ukrainakriget, men det klingar av.

Jämfört med Lundagårds valenkät från 2018 har det skett en vänstersväng. Då var den forna Alliansen störst med 44 procent: M fick 19 procent, Centerpartiet (C) 14, Liberalerna (L) 7 och Kristdemokraterna (KD) 3. De rödgröna erhöll 39 procent – S fick 10, Miljöpartiet (MP) 8 och V 21 procent. Feministiskt initiativ (F!) fick 5 procent och SD 13.

Anders Sannerstedt är docent i statsveten- skap och valexpert vid Lunds universitet (LU). Han beskriver att de faktorer som avgör hur studenter röstar skiljer sig från rikssnittet.

– Ju längre utbildning desto färre röster på Sverigedemokraterna. Ålder är också viktigt – i de senaste valen har Vänsterpartiet och Miljöpartiet haft en övervikt bland unga, säger Anders Sannerstedt.

Även V och MP har en större procentuell väljarbas bland Lunds studenter jämfört med Sveriges befolkning i stort. Högern erhåller generellt mindre sympati från unga väljare – utöver SD var antalet lundastudenters röster på Moderaterna drygt 5 procentenheter lägre än rikssnittet, 2 lägre på Liberalerna och 4 färre på Kristdemokraterna.

S ökning sedan 2018 tror Anders Sannerstedt är ett resultat av att Magdalena Andersson valdes till statsminister och starten av kriget i Ukraina.

– Det fanns en liten effekt på grund av Magdalena Andersson och Ukrainakriget, men det klingar av, säger Anders Sannerstedt.

– Akademiker ter sig inte till Social- demokraterna. Partiet har samma väljarbas som SD.

Anders Sannerstedt beskriver det han kallar ”en ganska stor vänsterövervikt” som aningen större än han räknat med.

– Det är väldigt höga siffror på Vänsterpartiet och ganska låga på Miljöpartiet.

De låga siffrorna för MP är anmärkningsvärda, menar Anders Sannerstedt, eftersom deras väljarbas till stor del består av unga människor med akademisk utbildning. Därtill tillägger han att de något låga sympatierna för MP visserligen skulle kunna bero på den överlag dystra utsikt partiet stod inför i juni månad.

Enbart vad gäller C verkar LU-studenter rösta representativt för befolkningen i helhet. I Lundagårds undersökning fick de drygt 7 procent och i Novus 6 procent.

Unga och välutbildade är mer bekymrade för klimatet.

Vidare undersökte Lundegård vilken valfråga som studenterna bedömde som viktigast, vilket kommer publiceras imorgon. Med en tydlig majoritet svarade drygt 27 procent ”miljö och klimat”. Näst på tur svarade 12 procent ”Sveriges ekonomi” följt av ”lag och ordning”, ”jämställdhet” och ”sjukvård” med drygt 9 procent av rösterna vardera.

– Unga och välutbildade är mer bekymrade för klimatet. Det är också möjligen så att med bättre utbildning följer en bättre förståelse för vilka faktorer som påverkar klimatet, säger Anders Sannerstedt och fortsätter:

– Ekonomin hänger naturligtvis samman med vad vi har sett de senaste månaderna med inflationen och de galopperande priserna.

Anders Sannerstedt identifierar lag och ordning som den i allmänhet största frågan bland väljarna:

– Dock kanske inte riktigt bland studenterna. Det är kanske inte den grupp som är allra mest bekymrade för gäng- kriminaliteten.

Så röstar nationerna

Dessutom kartlade Lundagård hur Lunds nationer röstar. På Blekingska nationen, Kalmar nation, Kristianstad nation, Smålands nation, Sydskånska nationen, Wermlands nation och Östgöta nation är V störst.

Anders Sannerstedt uttrycker att ”Smålands sedan gammalt är ett vänsterfäste.” Det stämmer än idag – V fick hela 60 procent av rösterna på Smålands nation.

På Hallands nation, Helsingkrona nation, Lunds nation och Västgöta nation tar S täten. Malmö nation sticker ut ur mängden då närmare 40 procent av deltagarna i enkäten svarade att de kommer rösta på M.

Oliver Skoglund, vice ordförande för nationernas samarbetsorgan Kuratorskollegiet (KK), betonar att oavsett vad dess medlemmar röstar på är samtliga nationer opolitiska. ”Nationerna bedriver studiesocial verksamhet och inte politisk”, skriver han till Lundagård.

Oliver Skoglund skriver även att de gånger KK agerar politiskt är det å nationernas vägnar, och har inget med deras medlemmars partisympatier att göra. ”KK, precis som våra anslutna nationer, är politiskt obundna och har därför ingen åsikt om hur nationernas medlemmar röstar. De gånger KK är involverade i politik rör det sakfrågor som nationerna tar upp, exempelvis fler dagar med alkoholtillstånd.”

 

I en tidigare och i den tryckta versionen av artikeln stod det att S ”tog täten” även på Göteborgs nation. Detta var felaktigt då M hade 0.83 procentenheter fler röster än S. 

Så här gjordes enkäten

+

Enkäten skickades ut till samtliga LU-studenter med en registrerad studentmejl via Ladok, vilket är 28 922 personer. Svarsfrekvensen var 3 524, vilket utgör 12 procent. Undersökningen skickades ut den 22 juni och stängdes den 1 juli.

Samtliga respondenters svar är anonyma och deras studentmejladresser sparas inte. Enkäten skickades ut via Sunet Survey. Eftersom svaren var knutna till studentmejlen kunde personer endast rösta en gång.

Ett bortfall på cirka 1 procent – 44 röster – skedde genom tekniska problem.

Av de som röstade ”Annat” namngavs Medborgerlig Samling, Feministiskt initiativ, Piratpartiet och Alternativ för Sverige flest gånger. Inget av dessa partier tog sig över en procent av rösterna i enkäten.

Enkätsvaren består av rådata hämtad från undersökningen och har inte viktats.

Svarsfrekvensen från nationerna var följande:
Blekingska nationen: 128
Göteborgs nation: 313
Hallands nation: 140
Helsingkrona nation: 552
Kalmar nation: 143
Kristianstads nation: 112
Lunds nation: 367
Malmö nation: 281
Smålands nation: 48
Sydskånska nationen: 212
Västgöta nation: 339
Wermlands nation: 77
Östgöta nation: 150
Vet ej/ej medlem: 655
Error: 7