REPLIK: Ge inte AFB ett övertag, LKF ska vara transparenta

- in Debatt

Studenten Viktor Hrannar Jónsson svarar på Liberalernas valförslag. Han menar att om studenter får överföra köpoäng från AFB till LKF blir det orättvist för icke-studenter som står i LKF:s bostadskö.

Liberala Studenter och Liberala Ungdomsförbundet föreslår att nyexade studenter ska få möjligheten att överföra sina köpoäng hos AF Bostäders till LKF i en debattartikel i Lundagård i förra veckan. Förslaget finns även med i Lundaliberalernas politiska program för kommande mandatperiod som punkt 168. Syftet med förslaget är att förenkla för studenterna att stanna kvar i Lund efter sin examen. Jag tror att Liberalerna är motiverade av rätt sak men deras förslag till lösning är snedtänk. De missar även att adressera LKF:s transparens som är en mer effektfull lösning.

Till att börja med är jag tveksam till det allmänna ska ta ett beslut som ger ett privat studentbostadsbolag, AF Bostäder, övertaget över deras konkurrenter som Liberalerna föreslår genom överförbar bostadskö. Förvisso är AF bostäder det största av sitt slag i Lund, och ägs av en stiftelse vars huvudman är den studentdrivna organisationen Akademiska föreningen, vilket tillför en del tilltro till tanken. Men uthyrningen av studentbostäder är en marknad, och ur en marknadsekonomisk synpunkt skulle AF bostäder orättvist gynnas av att vara det enda bolaget med överförbara poäng till det kommunala bostadsbolaget.

Om man ändå leker med tanken att det ovannämnda inte är ett problem finns ändå oklarheter som förslaget kan falla på – nämligen hur det ska genomföras. En stor sådan oklarhet är ifall en student redan är inskriven i LKF:s bostadskö, vad händer då? 

Om studentens köpoäng från AF Bostäder på simplaste vis bara läggs på den befintliga kön i LKF kan en lundabo som inte studera behöva bygga upp en kötid på 11 år för att kunna konkurrera med den nyexade läkarstudenten som skrev in sig i båda köer dag ett men hyrt bostad av någon annan part. Utöver det kan man fråga sig om utbildningens längd verkligen ska vara linjärt kopplat till möjligheten att stanna kvar i Lund. Det skulle kunna bli mer lönsamt att studera strökurser och ta ut sin examen senare snarare att hoppa rakt in i arbetslivet bara för att få bo kvar i Lund. 

I andra änden, om köpoäng från AF Bostäder inte kan överföras till LKF för någon som redan är placerad i den kön, kan man undra i stället varför en student ens skulle ställa sig i LKF-kön. Individen som redan från början vet med sig att dem vill bo och verka i Lund även efter studierna borde väl få lönas av att ställa sig i kön tidigt. Att de som ställer sig i kön först får gå först är hela poängen med ett kösystem. Är det inte bättre att uppmana nyinflyttade studenter att ställa sig i kön tidigt i stället för att krångla och komplicera systemet som finns?

Något annat som däremot kan förenkla för studenter att stanna kvar i Lund är om LKF hade ett mer transparent kösystem. Idag är det svårt att få en uppfattning över chanserna att få tag på en bostad hos LKF. Lundabon kan inte göra ett informerat val om vilka bostäder den söker via LKF då man enbart trycker på ”Anmäl intresse” och sedan får hålla tummarna. I andra bostadsköer, såsom hos konkurrenterna AF Bostäder och Boplats Syd, kan man få se sin beräknade köplats för en ledig bostad. På så vis kan den sökande få en uppfattning över i vilka bostadsområden och för vilka lägenhetstyper man har bäst chans att få något. Allra bäst hade varit om LKF regelbundet publicerade statistik för dem här faktorerna då de förmodligen har den datan redan. Otillräcklig information om vilka möjligheter man har som examinerad student, eller för den delen vilken annan köplacerad som helst, kan leda till att de vänder blickarna mot andra platser där man är mer säker på var och hur dem kan bo i framtiden. 

Viktor Hrannar Jónsson, student i slutspurten

Det här är en replik på en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribenternas egna. Instruktion för replik finnes här.