Kårtoppens vrede efter bostadsbeskedet: ”Idioti”

- in Aktuell, Bostad, Nationer, Nyheter

AF Bostäders och studentnationernas skepsis mot kommunala studentbostäder väcker kritik från svenska studenters främsta företrädare. Inte heller Lunds universitets studentkårer (Lus) delar bilden av Lunds bostadssituation.

Förra året lade Socialdemokraterna i Lunds kommun fram ett förslag om att låta det kommunala bostadsbolaget LKF bygga egna studentbostäder

Förslaget skickades ut på remiss till AFB och studentnationerna, som båda förhöll sig negativt till idén. Båda organisationerna menar att bostadsmarknaden i Lund närmar sig balans, och att ytterligare aktörer på marknaden skulle kunna skapa en överhettning.

Studentorganisationernas negativa inställning väcker nu kritik. På Twitter kallar Linn Svärd, ordförande för Sveriges förenade studentkårer (SFS), remissvaren för ”idioti”.

När Lundagård ringer upp Linn Svärd är hon tydlig med att frågan egentligen är upp till Lus att bedöma, men utvecklar ändå sitt resonemang.

– Det är väl uppenbart att när studenter ser till sina egna intressen snarare än det allmänna så blir en upprörd. I vår bostadsrapport är ju Lund rödlistat – att då blockera detta, det har jag väldigt svårt att förstå.

Det är uppenbart att vi har en större bostadsbrist än vad nationerna och AF kan hantera i Lund.

Linn Svärd menar att SFS ofta efterlyser ett större kommunalt engagemang i studenters bostadssituation.

– Här har vi nu ett exempel på en kommun som vill ta ansvar, och så är det studenterna själva som sätter emot!

Hon tycker inte heller att argumentet om att nationernas och AFB riskerar att ställas inför ekonomiska problem ifall kommunala studentbostäder blir verklighet håller.

– Det tycker inte jag är ett hållbart argument. Absolut att nationerna bygger ut, men det är uppenbart att vi har en större bostadsbrist än vad nationerna och AF kan hantera i Lund. 

Lus ordförande, Emmy Svensson.
Foto: Alexandra Roslund

Emmy Svensson, ordförande för Lus, delar inte heller KK:s och AFB:s bild av bostadssituationen i Lund.

– Vi ser ju att många studenter fortfarande söker bostad och att det finns en bostadsbrist i Lund, säger Emmy Svensson, som också tar upp bostadsbristens negativa effekter på studenters psykiska hälsa.

Lus ställer sig därför positiva till kommunala studentbostäder.

– Vi är positiva till fler aktörer på marknaden, däribland Lunds kommun, för att tillfredsställa nuvarande och framtida studenters bostadsbehov, säger Emmy Svensson.

I ett längre mejl till Lundagård menar KK:s ordförande Erik Granfeldt att diskussionen har ”tappat proportioner”.

Remissvaret lyfte farhågor och frågor som saknar svar i det presenterade förslaget: hur ser vi till att förslaget ej får motsatt verkan och hur bidrar det faktiskt till breddade möjligheter att studera vid universitetet?”, skriver Erik Granfeldt, och efterlyser dialog med både Socialdemokraterna i Lunds kommun och med SFS.

Förslaget har nu avhandlats i kommunens tekniska nämnd, och kommer att avgöras i kommunfullmäktige.