Nobelpriset i fysik 2022 till kvantfysiken för sammanflätade partiklar

- in Forskning, Nyheter

Nobelpriset i fysik 2022 tilldelas Alain Aspect (Frankrike), John F. Clauser (USA) samt Anton Zellinger (Österrike) för deras experimentella forskning om sammanflätade fotoner som banat väg för kvantinformationsvetenskap – precis som Lundagårds vetenskapsreporter Rebecca Forsberg tippade.

Kvantmekaniken kan ses som ett abstrakt och rent teoretisk ämne, men det tidigare mystika fältet har börjar få stora tillämpningar, bland annat inom kvantdatorer och för krypterad kommunikation. En av de viktigaste nycklarna för tillämpandet av kvantfysik är något som kallas sammanflätat tillstånd: när två eller flera partiklar är sammankopplade och påverkar varandras öde, även på långa avstånd. 

Tänk dig ett bollhav, där finns det röda och gula bollar. Om du plockar upp en röd boll säger det dig ingenting om nästa boll du plockar upp. Men i kvantfysikens värld fungerar det annorlunda, där kan en röd boll innebära att nästa bestämt är gul. Detta är kunskap som har visat sig vara viktig och användbar för kvantdatorer, där just informationen mellan sammanflätade partiklar kan användas för att optimera beräkningar. 

Nobelpristagaren Anton Zeilinger tilldelas priset bland annat för sin forskning om kvantteleportation, vilket i pressmeddelandet från Kungliga vetenskapsakademien förklaras som ett fenomen som “gör det möjligt att flytta ett kvanttillstånd från en partikel till en annan som befinner sig långt borta.”

Kan man då använda detta för att teleportera en hel människa? Zeilinger säger att just en hel människa nog är omöjligt. Han förklarar att man inte skickar fysisk materia, utan information, där de sammanflätade partiklarna bär på en manual för hur man bygger upp just dig: “det är hur atomerna är arrangerade som definierar individen, inte materian i sig,”* säger Zeilinger. 

Under presskonferensen passar han även på att hylla och tacka de unga forskare som han samarbetat med, “Detta pris är en uppmuntran till ungdomar – priset skulle inte vara möjligt utan mer än 100 ungdomar som arbetat med mig genom åren.”*

Thors Hans Hansson, ledamot av Nobelkommitten för fysik, sammanfattar att denna upptäckt visar att kvantfysiken “inte bara är atomernas mikrovärld, och absolut inte en virtuell värld av mystik och science fiction, utan den verkliga värld vi lever i.”*

*Citat översatt från engelska