Anne L’Huillier tilldelas kunglig riddarorden

- in Nyheter

Lunds universitets första Nobelpristagare Anne L’Huillier tilldelas Nordstjärneorden för utomordentliga forskningsinsatser. Det är första gången på 50 år som de kungliga riddarordnarna tilldelas svenskar för exceptionella insatser.

Under onsdagen fattade Kungen beslut om att tilldela 13 personer kungliga riddarordnar. En av dem är LU-forskaren Anne L’Huillier, som förra året fick Nobelpriset i fysik. Utöver Anne L’Huillier tilldelas bland andra Nobelpristagaren Svante Pääbo, alla medlemmarna i ABBA och skådespelaren Eva Rydberg riddarordnar.

De kungliga riddarordnarna, som inkluderar Serafimerorden, Svärdsorden, Nordstjärneorden och Vasaorden, instiftades för att hedra personer inom olika områden såsom offentlig service, militär, vetenskap och kultur. Under 1900-talet delades dessa ordnar ofta ut till svenskar, men från i mitten av 1970-talet upphörde detta. År 2018 inleddes en politisk process för att återigen tilldela dem till svenska medborgare, vilket nu förverkligats.

Genom regeringens förordning har det blivit möjligt för allmänheten att föreslå kandidater för orden, vilket skett genom en särskild webbplats. Förslagen granskas av ett Ordensråd, som sedan lämnar sina rekommendationer till regeringen. Regeringen har i dag fattat beslut om att ställa sig bakom namnförslagen.

Ordensutdelningen kommer att äga rum vid en ceremoni på Kungliga Slottet den 31 maj.

Lundagård söker Anne L’Huillier.