1,5 miljarder till ESS – beräknas kosta 22,6 miljarder

- in Nyheter

Forskningsanläggningen ESS uppskattades kosta elva miljarder kronor. Nu har ytterligare 1,5 miljarder kronor lovats från Sveriges regering, vilket gör att den beräknade totala kostnaden för svenska staten har dubblerats.

Sydsvenskan rapporterar att ESS – ett samarbete mellan Sverige och tolv andra europeiska länder, bland annat Danmark – får 1,5 miljarder extra i den nya svenska regeringens första budget.

De extra anslagen gör att ESS-bygget kommer kosta svenska staten tre gånger så mycket som planerat. Kostnaden har stigit från 3,3 miljarder kronor till 8,5 miljarder. Anledningen är förseningar på grund av covid och en sviktande global ekonomi.

Den totala kostnaden på 22,6 miljarder kronor delas mellan Sverige och de tolv andra medlemsländerna. Enligt utbildningsminister Mats Persson (L) sker diskussioner om ökade anslag även utanför Sverige.

– Det sker en intern process i respektive land nu. Det finns ett åtagande från de andra länderna att göra detta, men de har kommit olika långt i beslutsprocesser. Alla har tagit sitt ansvar historiskt, men det är viktigt att vi som värdland går före, säger han till Sydsvenskan.

Fakta om ESS

+

ESS – European Spallation Source – är ett samarbete mellan Danmark, Estland, Frankrike, Italien, Norge, Polen, Spanien, Storbritannien, Sverige, Schweiz, Tjeckien, Tyskland och Ungern.
Målet med ESS är att göra anläggningen till världens mest kraftfulla neutronkälla, och förstärka och fördjupa kompetensen inom neutronforskning och spallationsteknologi.
Sverige är värdland för ESS och största huvudfinansiär. Sydsvenskan rapporterar återkommande om byggandets förseningar och ökade kostnader, samt problematik kring dess brist på transparens.