Hemliga kinesiska avtal på svenska lärosäten

- in Aktuell, Nyheter

Lojalitetskrav, återbetalningsskyldiga familjemedlemmar och press på att arbeta för staten. Det är vad forskarstudenter från Kina kan behöva uppleva under sina utbyten till svenska universitet.

Under dagen (12/1) har Dagens Nyheter och Sydsvenskan rapporterat om kinesiska forskarstudenter i Sverige som tvingas skriva under hemliga avtal med kinesiska staten. Avtalen består i att studenterna förbinder sig att vara lojala mot det styrande kommunistpartiet, arbeta för regimens intressen samt återvända till Kina efter utbildningen. Om detta inte följs, eller om studenten avbryter utbildningen, kommer det att leda till ekonomiska konsekvenser för studentens familj, exempelvis genom böter. 

Avtalen är en del av ett akademiskt utbyte med Kina under namnet Chinese Scholarship Council (CSC) och finns bland annat på Kungliga tekniska högskolan, Lunds universitet, Karolinska institutet och Uppsala universitet. Sydsvenskan rapporterar att avtalen upptäcktes på LU under 2020 när en doktorand inte levde upp till kraven på utbildningen och uppmanades att avsluta sin utbildning. Denna student blev då märkbart upprörd eftersom studentens anhöriga skulle behöva betala ett skadestånd om hen avslutade utbildningen i förtid. 

Efter denna incident har både Lunds och Uppsala universitet valt att inte ta in några fler CSC-studenter. Karolinska institutet däremot har valt att pausa samarbetet och är i diskussioner med CSC sedan i maj.

– Det finns oklarheter, exempelvis vad som menas med att gå emot den kinesiska statens intressen, så tills vidare har vi bestämt oss för att inte ta in fler forskarstudenter via CSC, säger Bob Harris, professor och vice rektor för forskarutbildningen på Karolinska institutet, till DN.

KTH å andra sidan har valt att inte förändra sitt långa samarbete, och DN rapporterar att en talesperson för KTH inte har uppfattat några signaler om att tidigare studenter farit illa på grund av hur CSC-stipendiet. 

På Lunds universitet finns det några CSC-studenter som antagits tidigare kvar. 

–  Vi har stor respekt för de här studenterna och de tillåts självklart slutföra sina studier, säger David Gesselsson Nord, vice dekan för medicinska fakulteten på Lunds universitet, till Sydsvenskan.