Färre doktorander vid juridiska fakulteten i år

- in Nyheter

Ekonomin är tuff för den juridiska fakulteten. För att spara pengar kommer inga nya fakultetsfinansierade doktorander att antas eller nya professorer att anställas under 2024.
– Det här är bara i år, och sedan får vi se framöver, säger Henrik Wenander, dekan och professor vid den juridiska fakulteten.

Lundagård har tidigare rapporterat om att inga nya fakultetsfinansierade doktorander i nationalekonomi kommer att antas under 2024. Detsamma gäller för den juridiska fakulteten. Detta på grund av ett budgetunderskott, som tvingar den juridiska fakulteten till nedskärningar.

– Vi har inte några medel till det, säger Henrik Wenander, dekan och professor vid den juridiska fakulteten.

Varje år antas doktorander med extern finansiering och med fakultetsmedel. Det är de doktorander som finansieras av fakulteten som berörs av nedskärningarna på juridiska fakulteten. Kortsiktigt blir konsekvenserna av besparingen att doktorandutbildningen inte kommer att expandera som den tidigare gjort, säger Henrik Wenander.

– Det här är bara i år, och sedan får vi se framöver. Men det är troligt att det inte blir så här nästa år. Där är vi inte ännu i vår planering, berättar han.

– Det är jätteviktigt för verksamheten att hela tiden ha nya doktorander och på sikt nya doktorer.

Det kommer inte heller att anställas några nya professorer på institutionen i år. Ett beslut som fattades uttryckligen förra året, säger Henrik Wenander.

En annan fakultet som dras med ekonomiska bekymmer är den humanistiska och teologiska fakulteten. Under 2024 kommer det inte utlysas några nya anställningar som professor, säger Johannes Persson, dekan vid humanistiska och teologiska fakulteten.

Undantaget vore ifall professuren är finansierad med externa medel, säger han.

– Vi kommer säkerligen anställa flera professorer under 2024 och 2025.

Artikeln har uppdaterats. Ett förtydligande om att det är doktorander som finansieras av fakultetsmedel som berörs har lagts till.