Kraftiga hyreshöjningar och miljonförluster väntar på Lunds nation

- in Bostad, Nationer, Nyheter

På grund av omfattande kostnadsökningar och budgetunderskott skulle Lunds nation behöva höja hyrorna med så mycket som 19%. Boende vid nationen säger sig ha nekats tillgång till de räkenskaper som ligger till grund för hyreshöjningarna.

Artikeln har uppdaterats.

Kraftiga hyreshöjningar är att vänta på Lunds nation till följd av en haltande ekonomi. Lundagård har tagit del av anteckningar från ett internt möte. I de står att räntan för lånen på nationens bostadshus – Gamla huset, Nya huset och Arkivet – stigit markant.

Lundagård har tidigare rapporterat om stora hyreshöjningar på Helsingkrona nation. Där har de ökade räntorna lett till att nationen behövt ge de boende en rejäl hyreshöjning. En liknande situation uppenbarar sig på Lunds nation.

Bara det senaste halvåret har återbetalningarna på Lunds nations lån ökat från 3,8 miljoner kronor till 9,9 miljoner kronor. Dessutom räknar nationen med att elkostnaderna kommer att stiga från 1,5 miljoner kronor till 3,3 miljoner kronor.

Totalt har nationens kostnader ökat med 7,9 miljoner kronor jämfört med föregående år.

För att balansera nationens ekonomi skulle hyrorna behövas höjas med 19%, men det vill inte nationens styre göra. Hyreshöjningen blir ändock kraftig för de boende – hyran planeras öka med 10%.

Däremot höjs hyran för de kommersiella verksamheterna i Arkivet med 11%. Dessutom ska nationen betala själva för sin elförbrukning. Den reella höjningen för de kommersiella verksamheterna motsvarar därför mellan 15–20%.

Så här mycket högre kan hyran bli på Lunds nation

+

Korridorsrum:

  • 2022: 3 875 kronor och upp till 4 213 kronor.
  • 2023 vid 10% höjning: 4 262 kronor och upp till 4 634 kronor.
  • 2023 vid 19% höjning: 4 611 kronor och upp till 5 013 kronor.

 

Lägenheter:

  • 2022: 6 016 kronor och upp till 6 210 kronor.
  • 2023 vid 10% höjning: 6 617 kronor och upp till 6 831 kronor.
  • 2023 vid 19% höjning: 7 159 kronor och upp till 7 389 kronor.

 

El och vatten ingår i Lunds nations boenden. Siffrorna baseras på vad boende på nationen uppger att de betalar.

Hyreshöjningar och besparingar till trots räknar nationen med en årlig förlust på 1,8 miljoner kronor. Nationen har en egen kassa på 9,9 miljoner kronor och klarar sig i ungefär två år om rådande situation fortskrider. Sker ingen förändring under den tiden kan man bli tvungen att sälja husen.

I samband med det interna möte där husstyrelsen delgav informationen förekom även kritik mot bristen på information och transparens inom nationen. Närvarande vid mötet säger att husstyrelsen inte ville inte dela med sig av nationens räkenskaper, trots att det är de som ligger till grund för de stundande hyreshöjningarna.

Bland annat reagerade närvarande vid mötet på att de årliga kostnaderna för skadegörelse i samband med korridorsfester uppgick till 2,2 miljoner kronor.
– Det var någonting som vi som bor här tyckte var helt orimligt – att 2,2 miljoner skulle gå vartenda år till att vi har sönder saker. Så många saker har vi faktiskt inte sönder, säger Tom*, boende vid Lunds nation, till Lundagård.

Jag har varit medlem i Lunds nation i fyra-fem år och jag har aldrig fått någon kallelse till årsmötet.

Bristfällig information från nationen är dock inte ett nytt problem, menar han.
– De här besluten tas av husstyrelsen, som väljs på årsmötet. Jag har varit medlem i Lunds nation i fyra-fem år och jag har aldrig fått någon kallelse till årsmötet. Jag har pratat med flera andra vid nationen och de har inte heller fått några kallelser, berättar Tom.**

Lunds nation lägger ut kallelser till nationsmöten på sin Facebook-sida, hemsida och som affischer i sina bostadshus. De boende och medlemmarna på nationen som Lundagård pratat med menar att detta undgått dem.

Boende vid Lunds nation har även ifrågasatt hur man har kunnat ta stora lån för att finansiera det pågående nybygget på innergården, samtidigt som nationens ekonomi inte går runt. Husstyrelsen hänvisade till att nybygget har en separat budget och därför inte påverkar kostnaderna för de boende vid nationen.

Tisdagen 6/12 hålls ett nationsmöte där den sociala verksamhetens** budget ska presenteras. Mötet annonserades via Lunds nations hemsida.

Lundagård har sökt kuratelet vid Lunds nation och VD:n för Arkivet AB för en kommentar, men de har alla avböjt att medverka. Lundagård söker även husförmannen för kommentar.
Artikeln uppdateras.

*Tom heter egentligen något annat.
**Artikeln har uppdaterats. I den tidigare versionen stod det att det var Lunds nations bostäders och Arkivet AB:s budget som presenterades. Den sociala verksamheten inkluderar inte bostäderna. Dessutom stod det inte hur Lunds nation skickar ut kallelser till nationsmötena.