Han tog ensam upp 5 000 Gigabyte av LU:s data: ”Jag har allt möjligt skit”

- in Nyheter, Utbildning

Den 26 januari meddelade Lunds universitet (LU) att universitetets studenter var tvungna att radera all Google-data som översteg 10 Gigabyte (GB). Lundagård har mött Erik Bjäreholt, 28, som bröt mot universitetets nyinsatta gräns med 4 990 GB.

Den 26 januari skickades ut ett mejl till samtliga studerande vid Lunds universitet. ’’Lunds universitet är under påtryckningar från Google’’, löd inledningen. Orsaken är, enligt mejlet, att Lunds universitet ’’har vida överstigit gränsen på vår (LU:s, reds. anm) totala tillåtna lagringsvolym’’, något Lundagård tidigare rapporterat om. I mejlet uppmanas alla studenter att – inom mindre än sex dagar – radera all data som överstiger 10 GB; annars kommer deras filer att bli låsta. 

Lundagård har träffat en av dem som fick mejlet och som ensam upptog 5 000 GB, det vill säga 4 990 GB mer än den hastigt införda gränsen.*

Erik Bjäreholt är 28 år och bor i Lund. Han studerade data vid Lunds universitet fram till för ett år sedan, då han tog examen. Erik fick inte bara ett mejl – han blev även personligen uppringd av universitetet.

– Innan mejlet skickades ut så ringde de upp mig och sa ’’hej, du är en av dem som tar upp mest lagringsutrymme på hela Lunds universitet, och Google är inte så glada på oss så nu måste vi göra någonting åt det’’.

– Jag visste väl att den dagen skulle komma, säger Erik och skrattar till.

För Erik Bjäreholt var det inte något problem att tillmötesgå universitetet – han har studerat data och löste problemet på några minuter – men han känner till andra personer som inte kunde åtgärda det lika lätt, som var tvungna att snabbt få tag på en stor hårddisk och föra över filerna dit.

John Westerlund, IT-direktör på Lunds universitet, har tidigare berättat att beskedet från Google kom överraskande och att det, när avtalet slöts för 15 år sedan, talades om obegränsade mängder data. 

Erik Bjäreholt misstänker att Google ’’inte brytt sig innan’’ och att de nu bestämde sig för att införa en begränsning på 120 TB.

– Det känns som att den här gränsen på 120 TB är något som Google plötsligt bestämde sig för, att nu ska ni möta den, säger Erik.

Både Aftonbladet och Sydsvenskan har rapporterat om att en enskild student ensam tog upp 120 TB, alltså hela den kvot som Google bestämt sig för att tillhandahålla LU. Enligt Svenska Dagbladet motsvarar den mängden data 25 000 långfilmer i HD-kvalitet.

Vad är det egentligen man har på sina datorer?

– Jag har allt möjligt skit. Jag är ju datanisse och tycker om att arkivera kopior av Wikipedia och sådant, jag är lite speciell, säger Erik Bjäreholt och fortsätter:

– Men det är verkligen allt möjligt. Jag har lite svårt att uppskatta vad det är som tar mest utrymme, men det är väl någon tv-serie.

*1 TB motsvarar 1000 GB.