I kväll väljs studentlivets toppnamn

- in Kår, Nyheter

Två duos ställs emot varandra inför kvällens historiska val till ordförande för Lunds universitets studentkårer.

Lunds universitets studentkårer (Lus) är en paraplyorganisation för samtliga studentkårer vid Lunds universitet. Organisationen leds av en ordförande och en vice ordförande (presidiet), som arbetar heltid med att representera studenterna gentemot universitetet. Posterna är kort sagt studentpolitikens absoluta topp.

I kväll (15/3) hålls valet till nästa års presidium, som väljs av representanter från universitetets kårer. Nytt för i år är att valberedningen rekommenderat sittande ordförande Emmy Svensson och vice ordförande Alva Söderbäck att fortsätta ett år till – något som, om de blir valda, skulle vara historiskt.

Utöver valberedningens förslag ställer också Samhällsvetarkårens ordförande Anton Silverbern och Humanistiska och teologiska studentkårens ordförande Linnea Landegren upp i valet till Lus presidium.

Lundagård erfar att duon Svensson-Söderbäck klargjort att de ställer upp gemensamt – väljs inte den ena, kommer den andra heller inte att tacka ja till en post i presidiet. Detta innebär i praktiken att det är två konstellationer som ställs emot varandra på tinget i kväll: veteranerna Svensson-Söderbäck mot uppstickarna Silverbern-Landegren. 

Läs mer om var de olika kandidaterna står här.

Vill du vara först med att veta vem som vinner i kväll? Lundagård kommer att rapportera resultatet direkt från valtinget i Palaestra.