Kalle Norwald vill sprida kunskap om sexualitet

- in Kultur, Kultur & Nöje

Vad har sexualitet med socialarbete att göra? Socionomen, psykoterapeuten och sexologen Kalle Norwald besökte Samhällsvetarkåren under deras arbetsmarknadsmässa. Där pratade han om bristen på medvetenhet han mött under sin långa karriär inom socialt arbete – och att sex spelar roll.

Många lärde känna Kalle Norwald
via ”Gift vid första ögonkastet”.
Foto: Felicia Pasanen

Kalle Norwald är något av en upprorsman inom sin nisch. I oktober 2015 var han en av projektledarna för namnändringen av nuvarande Akutmottagningen för våldtagna i Stockholm, vars namn tidigare var inriktad mot enbart kvinnor. Han har även medverkat i Tina Karpins podd Socionompodden, avsnittet finns med på en del kursplaner för program inom samhällsvetenskap.

Många lärde känna Kalle Norwald år 2020, då han klev på expertpanelen i SVTs relationsprogram ”Gift vid första ögonkastet” som sexolog och terapeut. Han berättar under föreläsningen att han tidigt visste att han ville jobba med sexuell och reproduktiv hälsa, och har ett axplock av meriter i ryggen relaterade till det, bland annat masterprogrammet i sexologi på dåvarande Malmö högskola och kurator på ett sjukhus.

– Sexologiska frågor lyser med sin frånvaro. Bara titeln ”sexolog” gör att fler patienter ringer och säger att vi måste prata om sex.

Kalle Norwald började sin resa på den etablerade socionomutbildningen på Örebro universitet år 2005. Synen på sexualitet inom programmet var dock, i Norwalds egna ord, ”sådär kul”.

– Det enda man fick lära sig om sexualitet inom socialt arbete var i socialrätt. Professorn sa att vi som socialsekreterare kunde komma att behöva tvångsomhänderta promiskuösa flickor, berättar Norwald under föreläsningen.

– Jag var jobbig redan då, och när jag bad honom definiera det sa han att det inte var hans jobb. Min följdfråga var vad som händer med killar som är promiskuösa – svaret var ”det är inget problem”.

Kalle Norwald använder både allvarliga och komiska anekdoter för att illustrera sexualitetens betydelse i socialt arbete, såväl som normer kring sex. Han delar med sig av erfarenheter från sin tid som socialsekreterare, bland annat ett fall där polisen misstolkade en situation och felaktigt anklagade en man för att ha slagit sin fru när det var tvärtom. En annan gång satt han i ett samtal som snabbt skiftade från barnbidrag till att klienten fått kondylom och inte visste vad hon skulle göra. Hans erfarenheter visar hur omfattande de sexuella frågorna verkligen är.

Kalle Norwald är, som man kanske förstår, hett efterfrågad och en upptagen man. Han har dock tid för några publikfrågor innan han måste rusa iväg mot Lunds tågstation, och några människor räcker upp handen. Konferencieren tassar till främre raden för att ge en mikrofon.

Jag är allergisk mot folk som säger att sexuell hälsa är en lyx.

Hur tror du att sexualitet och mental hälsa påverkar människor och relationer professionellt?

De spelar jättestor roll. Vi är våra egna arbetsredskap. Särskilt om man jobbar med att ge något till andra måste man prioritera och vårda sig själv …

Norwald pausar och lägger märke till ett par bordmikrofoner som gungar på bordet bredvid honom.

– Gud vad de här mikrofonerna svajar! Men vi kan använda svajet som exempel; om man går med erektionsproblem …, börjar Kalle, till publikens skratt.

”Det är viktigt att ha kunskaperna och
medvetenheten om att sex spelar roll,”
säger Kalle Norwald.
Foto: Felicia Pasanen

– … då tänker man bara på det på jobbet, och det blir reellt och påverkar en på jobbet. Därför är jag allergisk mot folk som säger att sexuell hälsa är en lyx. Jag har träffat de som är suicidala för att de inte får till sitt sexliv.

En i publiken räcker upp sin hand och får återigen en mikrofon av konferencieren.

Hur kan man öppna upp för att prata om sexualitet om man sitter som socialsekreterare?

– Öva på att ställa frågor om nära relationer; då får man information om viktiga sådana. Sexuell hälsa handlar inte bara om det praktiska – att ligga – utan om psykisk ohälsa. Många gånger tror jag att socialsekreterare pratar om sexuell hälsa fastän vi inte tänker ”sex”. Då är det viktigt att ha kunskaperna och medvetenheten om att sex spelar roll.