Ombyggnad av LU:s växthus får post-pandemisk prishöjning

- in Nyheter

13,2 miljoner kronor. Så mycket dyrare blir Palmhuset i Botaniska trädgården enligt en ny kostnadskalkyl. Det gör att ombyggnationen kostar sammanlagt 21 miljoner kronor mer än vad det ursprungligen var tänkt.

År 2019 beslutade Lunds universitet (LU) att bygga om Palmhuset, en sektion av växthuset i Botaniska trädgården. Bland annat skulle Palmhuset få ett högre tak. De exotiska palmerna hade vuxit för högt, vilket Lundagård rapporterat om tidigare. Ombyggnationen beräknades vara färdig 2025.

Parterna som finansierar ombyggnationen är, utöver universitetet, myndigheten Statens Fastighetsverk och flera externa finansiärer. Stiftelsen Akademihemman skulle stå för universitetets del av finansieringen.

Men kostnaden för Palmhusets ombyggnation har ökat. Statens Fastighetsverk beräknade i den första kostnadskalkylen från 2019 att det skulle kosta cirka 59 miljoner kronor. Siffran uppdaterades i september 2021 till 67 miljoner.

Förra månaden lade myndigheten fram en ny kalkyl. Den nya totalkostnaden: 80 miljoner kronor.

LU:s vicerektor Ann Kristin Wallengren menar att det är post-pandemiska prisökningar som lett till den nya totalkostnaden.
– Det är flera index som gått upp i kostnader, bland annat byggindexet.
– Flera yttre faktorer, med andra ord. Det är ingen felberäkning.

Den 30 mars beslutade LU att ge ytterligare 3,7 miljoner till ombyggnationen. Även dessa pengar hämtas från Stiftelsen Akademihemman. Statens Fastighetsverk ger 4,5 miljoner och Crafoordska stiftelsen ger ytterligare 5 miljoner.

Men inte bara priset flyger iväg: även tidsplanen får ta post-pandemiskt stryk.

– Jag tror inte att vi blir färdiga 2025. Det har blivit försenat på grund av pandemin, säger Ann Kristin Wallengren och tillägger.
– Men vi är väldigt glada att ombyggnationen är i hamn!