INSÄNDARE: Hej, det är vi som är studentlundsmaffian

- in Insändare

"Studentlund är ingen organisation i sig. Likt Noa när syndafloden kom, valde kårerna, nationerna och Akademiska föreningen att på ett ark (papper) instifta ett samarbete." Det skriver företrädare för Studentlund och Terminsräkningsföreningen i en insändare.

I tidernas begynnelse fanns kår- och nationsobligatoriet. Regeringen Reinfeldt sade: ”Varde föreningsfrihet!” Och det blev Studentlund. 

Kår- och nationsobligatoriet var en del av högskolelagen som sa att alla studenter i Lund var tvungna att vara medlemmar i kår och nation för att få skriva sin examen. Det var alltså leg och studentleg som gällde även i dörren in i tentasalen, och hade man inte betalt medlemsavgiften kunde rektorn stänga av studenten från universitetet. När regeringen i slutet av 00-talet tog bort lagen så var Lunds studentorganisationer oroliga för ett kraftigt medlemstapp då det inte längre blev obligatoriskt att vara medlem. För att värna om ett fortsatt aktivt studentliv och säkerställa att Lunds studentliv fortsatt skulle vara ett av världens främsta tog man efter långa förhandlingar, och efter många inspel, fram ett alternativ: Studentlund

Studentlund är ingen organisation i sig. Likt Noa när syndafloden kom, valde kårerna, nationerna och Akademiska föreningen att på ett ark (papper) instifta ett samarbete. Av olika skäl valde vissa organisationer att inte ingå i samarbetet, men idag samarbetar 12 av 13 nationer, 7 av 9 kårer och Akademiska föreningen i det som är Studentlund. Detta för att göra det så enkelt som möjligt för studenter i Lund att ta del av allt de har att erbjuda. Samarbetet i sig sköts av en heltidsanställd student, Studentlundskoordinatorn, som säkerställer att alla organisationer värnar om studentens bästa och sköter sina verksamheter som avtalat. Men Studentlund är ingen organisation i sig. Det finns därför ingen poäng i att ha en ”om oss”-sida, då det är organisationerna som ingår i samarbetet som är Studentlund, och det är de som ska lyftas. Vill man därför vara riktigt petig, så är studentlund.se i sin helhet en ”om oss”-sida. 

För att göra det hela ännu enklare för studenten så finns en aktör som tar emot medlemsavgifterna och skickar vidare dessa till rätt organisationer: Terminsräkningsföreningen. Medlemmar i TRF är inte studenter utan det är istället de studentlundsanknutna organisationerna, samt Doktorandkåren och Smålands nation. TRF är dessutom en organisation, så på trf.lu.se hittar man en om oss– sida. Hos TRF finns det endast en person, en heltidsanställd student som arbetar för att göra det så enkelt som möjligt för studenten som vill vara medlem att betala, och för att låta kårer, nationer och AF göra det de är bra på, istället för att administrera medlemsavgifter. 

I spindelnätets mittpunkt, som Lundagårds Gustav Ohlén så fint uttrycker det, befinner sig därför studenten. Studenten som vill engagera sig i sin kår, klubba på nation och se spex i AF-borgen till  rabatterat pris, utan att för den delen hålla koll på tre olika medlemskap. Allt handlar om hur studenten vill engagera sig och hur den vill att sitt studentliv ska se ut. Ungefär 25 000 av Lunds studenter har valt att ta den vägen. 

Kanske känns Studentlund så otransparent för att det du ser är det du får. Det finns inget ”bakom” och drar man undan skynket hittar man endast de 20 organisationerna som samarbetar för studentens bästa. För att Lunds studentliv ska fortsätta vara det främsta i världen. 

Joanna Bartczak, Studentlundskoordinator
Oliver Särnehed, Verkställande sekreterare administration, Terminsräkningsföreningen (TRF)