Klimatarbetet: LU lite bättre än medel

- in Nyheter

Lunds universitets klimatarbete kan beskrivas som lite bättre än medelbra – på plats 9 av 20 rankade högskolor och universitet i Sverige. Sämst är universitetet på flygutsläpp.

I slutet av april släppte Klimatstudenterna rapporten “Climate action ranking 2023” där svenska högskolor och universitet rankas utifrån sitt klimatarbete. 

Klimatstudenterna drar slutsatsen att lärosätena generellt måste höja ambitionsnivån i klimatarbetet om de vill ligga i linje med Sveriges 2030-mål.

Tjugo lärosäten ingår i årets lista, där Lunds universitet (LU) hamnar på plats nio med totalt sextio poäng av hundra möjliga. Göteborgs universitet ligger i topp och Umeå universitet i botten.

– Det är jättebra att den här typen av oberoende rankings av hållbarhetsarbete görs. Jag hade gärna sett att LU låg högre än plats nio, men det kunde ha varit värre, säger Per Mickwitz, vicerektor med ansvar för forskning, hållbarhet och campusutveckling vid LU.

LU placerar sig alltså strax över medel i rankningen – men enligt rapporten finns det gott om utvecklingsområden.

Klimatstudenterna Sverige

+

Den nationella föreningen Klimatstudenterna Sverige bildades 2018 av studenter från Uppsala, Göteborg och Stockholm och består av lokala klimatstudentgrupper med en nationell styrelse.

Rapporten ”Climate action ranking” baseras på en enkät som besvaras av Sveriges institutioner för högre utbildning.

Rapporten har tidigare getts ut 2020, 2021 och 2022.

Klimatstudenterna har givit lärosätena poäng utifrån tre kriterier. Dessa är flygutsläpp per heltidsanställd, interna mål och handlingsplaner, samt måluppfyllelse. 

Resultaten visar att LU, jämfört med övriga lärosäten, är bra på att sätta mål i sitt klimatarbete (28.8 poäng). I det kriteriet ligger de ungefär i linje med rapportens tre topplärosäten. Måluppfyllelsen överstiger i sin tur både Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola som i rankningen fått flest poäng totalt.  

Däremot fick LU låga poäng gällande utsläpp av koldioxid genom flygresor, där lärosäten getts högre poäng ju lägre utsläpp de har. Bara tre lärosäten fick sämre resultat i detta kriterium i år.

Vicerektor Per Mickwitz, med
ansvar för forskning, hållbarhet
och campusutveckling
Pressfoto: Kennet Ruona, LU

2022 uppgick LUs flygutsläpp per heltidsanställd till 922 kilo koldioxid – en ökning med 102 kilo sedan 2019, enligt rapporten.

Vicerektor Per Mickwitz säger att det är viktigt att universitetet försöker minska sina flygutsläpp. För att hålla nere flygandet jobbar de med att uppmana anställda att överväga alternativ till att flyga, som att resa med tåg eller ha digitala möten. Men vissa flygresor är ändå nödvändiga, menar han.

– Man ska överväga varje resa noga. Men ibland finns det ett behov av att ses.

Han hoppas också på att det ska bli lättare att åka tåg ut i Europa i framtiden. 

– När tåginfrastrukturen blir bättre så kommer vi att ha en fördel i Skåne för att resa till kontinenten.