Archives by: Alva Mårtensson

Alva Mårtensson

7 Posts 0 comments

About the author

Alva Mårtensson Posts

Förstaplats i psykiskt välmående

Krönika/Utbildningspolitik Krönikor
Hur ska svenska universitet hänga med i den internationella utvecklingen? Svaret ligger dels i hur vi jobbar, men också i hur vi mår. Kanske kan Sverige leda vägen ...
Read more 0

Universitetets sista fossiler

Krönika/Utbildningspolitik Krönikor
Universitetets ökande tillgänglighet medför en demokratisering av studentlivet. Gamla elitistiska element samexisterar med en mångfacetterad uppsättning av föreningar och gemenskaper. Kanske är elitismen på utdöende, frågar sig Alva ...
Read more 0

Viruset blottlägger oväntad flexibilitet

Corona Krönika/Utbildningspolitik Krönikor
Pandemin har tvingat universitetet till stora anpassningar. Stelbenta system har visat sig vara mer flexibla än väntat – ett uppvaknande som bådar gott inför framtiden. Det senaste årets ...
Read more 0

En vit jul?

Krönika/Utbildningspolitik Krönikor
I början av höstterminen stod frågan om rasism inom universitetet högt på agendan, men har sedan dess kommit i skymundan. Det är dags att återuppta debatten, och denna ...
Read more 1

Det sociala kapitalets försprång

Krönika/Utbildningspolitik Krönikor
Vid urvalet till utbytesstudier och praktik görs en samlad bedömning av både betyg och övriga meriter. Det sistnämnda är en arena där skillnader i socialt kapital kan bli ...
Read more 0

Sången om arbetslöshet

Krönika/Utbildningspolitik Krönikor
I dagens Sverige är det möjligt att prioritera intresse framför nytta i sitt studieval, något som exempelvis tar sig uttryck i sånger om arbetslöshet. Men bakom lättsamheten inför ...
Read more 0

Bäst och sämst på representation

Krönika/Utbildningspolitik Krönikor
Lunds universitet är bäst i Sverige på rekrytering av kvinnliga professorer, men har bara haft en kvinnlig rektor på 350 år. Respekt för traditionella rekryteringsprocesser står i vägen ...
Read more 0