Archives by: Alva Mårtensson

Alva Mårtensson

11 Posts 0 comments

About the author

Alva Mårtensson Posts

Århundradets knull

Historisk tillbakablick
Lägg könshår i din älskades våfflor och personen är garanterat din. Jonathan Lindström har skrivit om äldre tiders sex i Norden. En hel del av våra förfäders mer ...
Read more 0

Att bre ut sig själv för tunt

Krönika/Utbildningspolitik Krönikor
Liksom för Hannah Montana, är kraven högre på kvinnor att jonglera studier, relationer och andra samhällskrav än för deras manliga motparter.  Det finns en scen i Disney Channels ...
Read more 0

Ett år senare

Reportage Reportage
Den digitala undervisningen har fungerat bra för studenter i Sverige. Det är ensamheten som är problemet. Hemmasittandet innebär utmaningar för det psykiska och det fysiska välmåendet, men det ...
Read more 0

Den medberoende högskolan

Krönika/Utbildningspolitik Krönikor
Distansundervisningen har visat prov på flera fördelar som kan inkorporeras även efter pandemin. Samtidigt bör man använda de nya undervisningsformerna för att lösa gamla problem – inte komma ...
Read more 0

Förstaplats i psykiskt välmående

Krönika/Utbildningspolitik Krönikor
Hur ska svenska universitet hänga med i den internationella utvecklingen? Svaret ligger dels i hur vi jobbar, men också i hur vi mår. Kanske kan Sverige leda vägen ...
Read more 0

Universitetets sista fossiler

Krönika/Utbildningspolitik Krönikor
Universitetets ökande tillgänglighet medför en demokratisering av studentlivet. Gamla elitistiska element samexisterar med en mångfacetterad uppsättning av föreningar och gemenskaper. Kanske är elitismen på utdöende, frågar sig Alva ...
Read more 0

Viruset blottlägger oväntad flexibilitet

Corona Krönika/Utbildningspolitik Krönikor
Pandemin har tvingat universitetet till stora anpassningar. Stelbenta system har visat sig vara mer flexibla än väntat – ett uppvaknande som bådar gott inför framtiden. Det senaste årets ...
Read more 0

En vit jul?

Krönika/Utbildningspolitik Krönikor
I början av höstterminen stod frågan om rasism inom universitetet högt på agendan, men har sedan dess kommit i skymundan. Det är dags att återuppta debatten, och denna ...
Read more 0

Det sociala kapitalets försprång

Krönika/Utbildningspolitik Krönikor
Vid urvalet till utbytesstudier och praktik görs en samlad bedömning av både betyg och övriga meriter. Det sistnämnda är en arena där skillnader i socialt kapital kan bli ...
Read more 0

Sången om arbetslöshet

Krönika/Utbildningspolitik Krönikor
I dagens Sverige är det möjligt att prioritera intresse framför nytta i sitt studieval, något som exempelvis tar sig uttryck i sånger om arbetslöshet. Men bakom lättsamheten inför ...
Read more 0