Archives by: Alva Mårtensson

Alva Mårtensson

4 Posts 0 comments

About the author

Alva Mårtensson Posts

En vit jul?

Krönika/Utbildningspolitik Krönikor
I början av höstterminen stod frågan om rasism inom universitetet högt på agendan, men har sedan dess kommit i skymundan. Det är dags att återuppta debatten, och denna ...
Read more 1

Det sociala kapitalets försprång

Krönika/Utbildningspolitik Krönikor
Vid urvalet till utbytesstudier och praktik görs en samlad bedömning av både betyg och övriga meriter. Det sistnämnda är en arena där skillnader i socialt kapital kan bli ...
Read more 0

Sången om arbetslöshet

Krönika/Utbildningspolitik Krönikor
I dagens Sverige är det möjligt att prioritera intresse framför nytta i sitt studieval, något som exempelvis tar sig uttryck i sånger om arbetslöshet. Men bakom lättsamheten inför ...
Read more 0

Bäst och sämst på representation

Krönika/Utbildningspolitik Krönikor
Lunds universitet är bäst i Sverige på rekrytering av kvinnliga professorer, men har bara haft en kvinnlig rektor på 350 år. Respekt för traditionella rekryteringsprocesser står i vägen ...
Read more 0