Studentlivets nya toppnamn: Lus vice ordförande Anton Silverbern

- in Nyheter, Studentliv

Till hösten byts flera av Studentlivets toppar ut. Anton Silverbern blir den nya vice ordföranden för Lunds universitets studentkårer. Karlskroniten fann engagemanget för studentfrågor genom socionomsektionen.

Det är en solig eftermiddag i Paradiset när Lundagård träffar Anton Silverbern, som har blivit vald till vice ordförande för Lunds universitet studentkårer (Lus) och tillträder den 1:a juli. Han berättar att han tog examen från socionomprogrammet förra våren, precis innan han hoppade på sitt nuvarande uppdrag på samhällsvetarkåren. 

– Jag började min karriär på socionomsektionen, så där har jag varit engagerad hela min utbildning ungefär. Jag började som många andra som fadder och novischgeneral och så vidare och så satt jag länge i styrelsen där. 

Lus nya vice

+

Namn: Anton Silverbern
Ålder: 25
Kår: Samhällsvetarkåren
Studerat: Socionomprogrammet
Hemort: Karlskrona

Anton berättar att intresset för utbildningsfrågor inte var något som kom automatiskt, utan att han blev lockad av att vara engagerad med andra saker. Men sedan insåg han att det var väldigt roligt att jobba med sådant också. 

– Som socionom brinner man ju mycket för att advokera för utsatta grupper. Det kan man väl säga att studenter är, en grupp med många speciella utmaningar. Så det var väl det som lockade mig lite ytterligare efter min examen. Här kan man ju lära sig väldigt mycket som socionom och det kan vara väldigt roliga frågor att jobba med. 

Anledningen till att han sökte till Lus var att han fick mersmak av studentkåren. Att jobba med centrala organ och med alla studenter blir en utmaning som Anton tror är väldigt viktig. Han menar att på sin egen kår jobbar man med de studenternas utmaningar, men om man är på universitetsnivå är det en ny utmaning att man måste tackla alla olika utbildningsgrupper. 

Anton berättar också att det är en väldigt intressant tid på universitetet och tar som exempel den nya forskningspropositionen samt att universitetsstyrelsen ska bytas ut. 

– Vi har många punkter vi ska jobba med i den föreslagna verksamhetsplanen, bland annat kommunalt och regionalt påverkningsarbete, vilket jag tycker är väldigt spännande och jag tror det är en underutvecklad del av Lunds studentinflytande. Jag tror att man från kommunens håll inser att det finns så otroligt mycket grejer som lockar studenterna hit och jag tror att det har gjort att det finns förbättringsmöjligheter i vårt samarbete. 

3 snabba med Anton

Drömjobb: Jag var på ett seminarium om geopolitikens framtid och jag är ju socionom, så jag skulle vilja jobba på strukturell nivå med samhällsproblem.

Återkommande dröm: Jag kommer aldrig ihåg mina drömmar tyvärr. Jag har faktiskt drömt lite om kåren, och det brukar vara så här stressdrömmar. 

Drömsommar: Jag önskar att det håller sig såhär med sol och härligheter. Ska försöka åka runt lite, bland annat till personer från kårer i andra delar av Sverige.

Följ artikelserien med intervjuer med studentlivets nya toppar

+

Artikeln har uppdaterats. I en tidigare version stod det att Lus hade många punkter att jobba med i sin verksamhetsplan. Verksamhetsplanen ska gå igenom en omröstning i kväll och är därför endast ett förslag i nuläget. Även ett förtydligande kring varför Anton tycker att den kommande tiden på LU är intressant har lagts till.