ESU på rektorernas sida i frågan om halverad mandatperiod

European Students’ Union (ESU) markerar mot Sveriges regering. De menar att regeringens beslut om att halvera mandatperioden för universitetens och högskolornas styrelser hotar den akademiska friheten.

För snart en månad sedan (27 april) beslutade regeringen att mandatperioden för landets högskole- och universitetsstyrelser skulle halveras, vilket Lundagård rapporterade om. Styrelsemedlemmarna ska under nästa mandatperiod sitta på sina poster i 17 månader istället för tre år.

Detta har lett till kritik från flera håll. Bland annat har flera av universitetens och högskolornas rektorer kritiserat beslutet för att hota den akademiska friheten. Nu har även European Students’ Union (ESU), en samlingsorganisation för europeiska studentorganisationer, reagerat på regeringens beslut i ett pressmeddelande som publicerats på deras webbplats.

De skriver, likt rektorerna, att beslutet riskerar att hota den akademiska friheten, eftersom detta är en begränsning av universitets självständighet. I längden, menar ESU, att det kan leda till fler inskränkningar – såsom påverkan kring vilken forskning som får utföras. Detta blir därför en fråga om demokrati, uttrycker ESU, eftersom ett demokratiskt samhälle bygger på att universiteten får möjlighet att forska utan påverkan från vare sig regering eller andra intressegrupper.

Sveriges förenade studentkårer (SFS) är den svenska medlemsorganisationen i ESU. I en intervju med Lundagård berättar SFS’s ordförande Linn Svärd att det finns en rädsla för vad beslutet kan betyda i förlängningen och att det därför är viktigt med en markering.

– Den här markeringen innebär att det europeiska studentlandskapet ställer sig bakom kritiken som framförts. Egentligen är hela universitets- och forskarvärlden emot beslutet, säger Linn Svärd till Lundagård.